Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY

(przeznaczony dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, sprawców oraz ofiary przemocy)

Punkt Konsultacyjny znajduje się w lokalu przy ul. Żabik 6/8 (budynek mieszkań socjalnych).

W Punkcie przyjmują:

  • Psycholog – Pani Mariola Kujańska – (poniedziałki godz. 16.00-18.00)
  • Prawnik – Pani Joanna Swadźba – (1 i 3 środa miesiąca godz. 16.00-18.00)

Informujemy, iż skorzystanie z porady w punkcie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

Dodatkowych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żabik 9/6 i 9 (tel. 32 235-45-03, 794-403-158, 796-076-480).