Aktualności

W związku z otrzymaną prośbą, zamieszczamy poniżej informację na temat projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do dorosłych, pracujących mieszkańców województwa śląskiego, realizowanego w ramach osi priorytetowej 11.4 – Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz kompetencji cyfrowych.

Podstawowe informacje dotyczące projektu

Więcej informacji:

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
Kasprowicza 3/5, 31- 523 Kraków
tel. +48 533 324 849
e-mail: biuro@masterlang.pl

Przypominamy o kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której celem jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania dokumentów tożsamości przez każdą osobę, która utraciła dokumenty, bez znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia, czy kradzieży.

Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

Główne hasła Kampanii:

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU!

CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ!

Szczegóły na stronie: WWW.ZASTRZEGAM.PL oraz WWW.DOKUMENTYZASTRZEŻONE.PL

Do góry