Aktualności

Zachęcamy serdecznie do oddania głosu na projekt zaproponowany przez młodzieżową grupę VIS do dofinansowania w ramach programu TESCO „Decydujesz, pomagamy”.

Jeśli otrzymamy dofinansowanie zorganizujemy warsztaty z tworzenia naturalnych i ekologicznych kosmetyków oraz środków czystości!

Od 8 marca robiąc zakupy można głosować w następujących sklepach:

Tesco Orzesze ul. Wiosny Ludów 1C
Tesco Łaziska Górne ul. Dworcowa 24a
Tesco Mikołów ul. Młyńska 7
Tesco Czerwionka Leszczyny ul. Furgoła 6D

Śledzenie wyników głosowania: https://pomagamy.tesco.pl/project/458

 

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach informuje, że z dniem 1 marca br. z obiektów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” mogą korzystać grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, pod numerem telefonu (32) 33-06-232.

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXIX/247/17 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice” tj.: udzielenia dofinansowania do zamontowania ekologicznego systemu grzewczego oraz usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (po akceptacji Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) i tym samym przestają obowiązywać Zasady (…) przyjęte Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2015 r.

Główna zmiana Zasad (…) dotyczy dofinansowania kotłów opalanych paliwem kopalnym lub biogenicznym z automatycznym dozowaniem paliwa klasy 5, a nie jak było klasy 4, co podyktowane jest wytycznymi na poziomie Województwa.

Wraz z wejściem w życie nowych Zasad dofinansowania dostępne będą również nowe druki wniosków.

W załączeniu treść uchwały: Uchwała_247

 

MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA: Usługi takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarski, fryzjerstwo.

SZCZEGÓŁY OFERTY I LOKALIZACJA:

Teren pod usługi o łącznej powierzchni 0,7212 ha położony przy ul. Skośnej składający się z działek nr 2827/12 (pow. 0,1000 ha), 2828/12 (0,1000 ha), 2829/12 (0,1000 ha), 2830/12 (0,1000 ha), 3073/12 (0,1726 ha) i 3074/12 (0,1486 ha). Działki są niezabudowane, niezadrzewione oraz położone poza wpływami eksploatacji górniczej.

Bezpośredni dojazd z drogi powiatowej (asfalt) oraz drogi gminnej (asfalt). Do węzła autostrady A1 jedyne 5 km, do Mikołowa oraz Gliwic ok 15 km, do Katowic 25 km.

UZBROJENIE TERENU:

Teren posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu. W sąsiedztwie funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe.

PRZETARG: 24 kwietnia 2017 r.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 472 700,00 zł (do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT).

WADIUM: płatne do 18 kwietnia 2017 r. w kwocie 47 270,00 zł

Ogłoszenie: http://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/14883268?version=1.0

Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (nr telefonu: 32 33 06 229).

 

Do góry