Aktualności

Od października będzie obowiązywać niższy wiek emerytalny – dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65. W związku z tym w ZUS powołano specjalnych doradców emerytalnych, których zadaniem jest wyjaśnienie zasad przyznawania emerytury. Wytłumaczeniu co ma wpływ na jej wysokość, poinformowaniu o niezbędnych dokumentach, które należy przedłożyć w ZUS wraz z wnioskiem emerytalnym oraz wyliczenie prognozowanej emerytury, tj. na jaką emeryturę może liczyć ubezpieczony, jeśli skorzysta z prawa do wcześniejszej rezygnacji z pracy zawodowej, a na jaką w przypadku, gdy zaczeka z tym do ukończenia 67 roku życia. Tym samym pośrednio podpowiedzą, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych, tak by cieszyć się z wyższego świadczenia.

Jeśli masz pytania dotyczące warunków do przyznania emerytury, wyliczenia prognozowanego świadczenia, informacji na temat niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o emeryturę zgłoś się do mobilnego punktu konsultacyjnego ZUS w Żorach, Jastrzębiu Zdroju, Czerwionce-Leszczynach, Łaziskach Górnych, Bieruniu czy Mikołowie. W tych miastach w poszczególnych dniach sierpnia w godz. od 9:00 do 14:00 będzie można skorzystać z porad doradcy emerytalnego z ZUS.

Mobilne punkty ZUS:

17.08 – Urząd Miasta w Żorach

18.08 – Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju

22.08 – Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

23.08 – Urząd Miasta w Łaziskach Górnych

30.08 – Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu

31.08 – Miejski Dom Kultury w Mikołowie.

 

Wysokość emerytury doradca wyliczy za pomocą tak zwanego kalkulatora emerytalnego. W zależności od tego, w którym miesiącu, okresie dana osoba planowałaby przejść na emeryturę – doradca wyliczy symulację tego świadczenia w kwocie brutto. Doradca pomoże również skompletować i wypełnić wniosek.

Jakie dokumenty warto zabrać ze sobą na spotkanie z doradcą emerytalnym:

  • dowód osobisty
  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie i ewentualnie wynagrodzenia potrzebne do skompletowania wniosku o emeryturę (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, książeczki wojskowe, akta urodzenia dzieci)
  • decyzja o kapitale początkowym
  • informacje o stanie konta osoby ubezpieczonej
  • obecny stan środków na rachunku w OFE

Podczas konsultacji z ZUS będzie możliwość założenia bezpłatnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych – PUE ZUS.

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy o ogłoszonych konsultacjach następujących projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

  • w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

oraz

  • w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wpierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ornontowice”.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późń. zm.).

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia (tj. do dnia 21.08.2017r.).

Poniżej treść poddawanych pod konsultacje uchwał do pobrania:

Do góry