Aktualności

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż osoby zainteresowane programem rządowym „Rodzina 500+” mogą od 1 sierpnia 2017 r. składać wnioski na okres świadczeniowy 2017/2018 w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 9

  • elektronicznie wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny) posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAPPUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

oraz u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9.

 

Informujemy, że od 01.08.2017 r. pracownicy realizujący program „Rodzina 500+” będą przyjmować wnioski w następujących godzinach:

Poniedziałek, Wtorek: 7:00 – 15:00

Środa : 7:00 – 17:00

Czwartek : 7:00 – 15:00

Piątek: 7:00 – 13:00

WAŻNE !

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne, które odbędą się w godz. 10:00-12:00 w siedzibie biblioteki. Wstęp wolny, biblioteka zapewnia materiały.

  • 10 sierpnia: „Podróż dookoła świata” – animacje cioci Asi;

  • 17 sierpnia: „Wesołe emotki i inne letnie stworki” – zajęcia techniczne;

  • 24 sierpnia: „Kocie historie” – zajęcia techniczne i zabawy ruchowe.

Przypominamy czytelnikom, że biblioteka jest nieczynna do 4 sierpnia 2017 r. z powodu skontrum zbiorów bibliotecznych (inwentaryzacja). Od 7 sierpnia br. zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Eksperyment z budową i uruchomieniem elektrycznego ogrodzenia jako zapory dla migracji dzików powiódł się połowicznie. Zapora z ogrodzenia elektrycznego w dolinie Potoku Leśnego skutecznie zatrzymała stado dzików, które mimo prób przejścia nie dokonało zniszczenia i przejścia przez zaporę. Niestety dziki, jako zwierzęta inteligentne, po zablokowaniu jednej drogi przejścia znalazły sobie inną, bliżej zabudowań i nie wróciły do lasu tylko żerowały dalej na polach w Ornontowicach. Ogrodzenie elektryczne tzw. pastuch elektryczny spełnił swoją rolę jako urządzenie zagradzające drogę dzikom, podobnie jak inne trwałe przeszkody np. ogrodzenia z siatki stalowej.

W dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2017r. ogrodzenie elektryczne w rejonie Potoku Leśnego zostanie zdemontowane, ponieważ punktowo spełniło ono swoją rolę, jednak w odniesieniu do większego obszaru nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Całej miejscowości nie da się ogrodzić. Wszelkie metody stosowane przez Gminę Ornontowice (płoszenie, odstraszacze zapachowe, dokarmianie dzików w lesie, zwiększony odstrzał przez koła łowieckie, ogrodzenia elektryczne) przyniosły jedynie chwilowe i punktowe korzyści związane z odstraszaniem dzików, a nie spowodowały całkowitego rozwiązania problemu.

Wystąpiliśmy również do Starosty z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstrzał redukcyjny dzików w obszarze zabudowanym, co również może okazać się jednak działaniem mało skutecznym (zbyt mały obszar, bez właściwych skutków dla całych Ornontowic).

Do góry