Aktualności

24 marca o godzinie 20:30 miliony ludzi na całym świecie zgaszą światła na symboliczną godzinę, aby dać wyraz troski o przyszłość naszej planety.

W Polsce w tym roku akcja odbędzie się pod hasłem „Ratujmy serce Karpat” i dotyczyć będzie ochrony Puszczy Karpackiej.

Gmina Ornontowice włącza się do akcji gasząc oświetlenie następujących obiektów:

– Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Akacjowej 1a,

– Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Okrężnej 6,

– Świątynia Dumania – Park Archanioła przy ul. Orzeskiej,

– obiekt Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, światła obrysowe sali gimnastycznej oraz oświetlenie wejścia do budynku byłego gimnazjum przy ul. Zwycięstwa 7.

Zachęcamy także mieszkańców do włączenia się w akcję. W tym celu wystarczy zarejestrować się na stronie http://www.godzinadlaziemi.pl/ i wyłączyć światło na jedną, symboliczną godzinę!

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek

Świątynia Dumania – Park Archanioła otwarta będzie od dnia 31.03.2018 r. (tj. Wielka Sobota) oraz w każdą następną sobotę i niedzielę w godz. 8:00 – 20:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania tego wyjątkowego miejsca.

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ornontowicach przy ul. Brzozowej będzie nieczynny.

W związku z Uchwałą Nr XL/345/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ornontowice, od 1 kwietnia 2018 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła:

  • za pierwsze pięć osób stawka opłaty wynosi 15,00 zł miesięcznie/osobę,
  • za szóstą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 7,50 zł miesięcznie/osobę.

Ustalono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30,00 zł miesięcznie/osobę.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o obowiązującej od 01.04.2018 r.  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, tel. 32 235 45 45.

Odpowiedzialny za informację: Michał Ciepły

Do góry