Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 22 lutego 2017 r.o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0263.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 0050.0263.2017

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza młodzież i dorosłych na warsztaty rękodzieła artystycznego pt. „Patyczki – ciekawe pomysły”, które odbędą się 24 lutego 2017 r., o godz. 16:30 w czytelni biblioteki. Obowiązują zapisy: w bibliotece lub pod nr tel. 32 336 13 90. Koszt uczestnictwa 6 zł.

Końcem ubiegłego roku zakończyły się prace związane z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w tej części naszej Gminy, w której nie wykonano dotychczas kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy, kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków miała rozpocząć się w lutym br. Jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia kontroli na kwiecień br., nie chcąc narażać zdrowia kontrolujących, jak i kontrolowanych.

W dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 1630
w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach,
odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Kuratorium Oświaty – Delegatura w Rybniku
w sprawie nowej reformy oświaty.
Na spotkanie zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz nauczycieli.

Do góry