Aktualności

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie informuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej, lodowej na dachach, zadaszeniach wspornikowych, tarasach użytkowych, balkonach itp. elementach obiektu, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

Ponadto przekazujemy informację o obowiązku przeprowadzania okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych.

Więcej informacji w piśmie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w załączeniu poniżej.

 

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie.

 

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, zaś po raz pierwszy z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji danej osoby.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 261.

Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, m.in. w lokalach udostępnionych bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Z danych zebranych na godz. 8.00 wynika, że do „małego ZUS” zgłosiło się w kraju ponad 126 tys. płatników składek, w województwie śląskim prawie 14 tys. (13 831), w podziale na sześć oddziałów znajdujących się w województwie śląskim i podległym im jednostkom terenowym statystyka wygląda tak jak poniżej:

 1. Oddział Bielsko-Biała suma łączna 2695,  w podziale na jednostki terenowe:

Inspektorat ZUS w Żywcu – 491

Inspektorat ZUS w Cieszynie – 730

Oddział w Bielsku- Białej – 1474.

 

2. Oddział Chorzów – łącznie 2130, w podziale na jednostki terenowe:

Biuro Terenowe Mysłowice – 174

Biuro Terenowe Ruda Śląska – 309

Inspektorat w Katowicach -1051

Oddział Chorzów – 596.

 

3. Oddział w Częstochowie – łączna suma 2160,

Inspektorat w Kłobucku – 300

Inspektorat w Lublińcu – 254

Inspektorat w Myszkowie – 242

Oddział w Częstochowie – 1364.

 

4. Oddział ZUS w Rybniku – łącznie 2751,

Inspektorat w Pszczynie – 319

Inspektorat w Raciborzu – 259

Inspektorat w Tychach – 499

Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim – 576

Oddział w Rybniku -1098.

 

5. Oddział ZUS w Sosnowcu – łącznie 1938

Inspektorat w Dąbrowie Górniczej – 386

Inspektorat w Jaworznie -231

Inspektorat w Zawierciu – 321

Oddział w Sosnowcu – 1000.

 

6. Oddział ZUS w Zabrzu – łącznie 2157

Biuro Terenowe w Bytomiu – 370

Biuro Terenowe w Gliwicach – 577

Inspektorat w Tarnowskich Górach – 567

Oddział w Zabrzu – 643.

 

W załączniku informacja przypominająca co to jest „mały ZUS” – Dla kogo mały ZUS

 

Do góry