Aktualności

Od 1 września 2017 r. obowiązują przepisy tzw. „uchwały antysmogowej” dla całego terenu województwa śląskiego. Uchwała ta nakłada obowiązek m.in. wymiany starych kotłów na nowe, które spełniają odpowiedni standard emisyjny i określa daty graniczne wymiany urządzeń grzewczych, gdzie w pierwszej kolejności tj. do roku 2021 powinny zostać wymienione kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej.

W chwili obecnej trwa kampania edukacyjna pn. „W zdrowym środowisku, zdrowy oddech” – kampania edukacyjna Gminy Ornontowice, dofinansowana w części ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach kampanii zostały wydane m.in. broszury informacyjne, z których można pozyskać wiadomości np. na temat podstawowych zapisów w/w uchwały w zakresie urządzeń grzewczych – terminach wymiany i zakazach spalania, ale również o poziomach ostrzegania w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz możliwych do podjęcia przez gminę działań. Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszur, które dostępne są m.in. w budynku Urzędu Gminy, jednostkach Urzędu oraz niektórych sklepach w naszej Gminie. Więcej informacji na temat m.in. uchwały antysmogowej, programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego można uzyskać na stronie internetowej: https://powietrze.slaskie.pl/.

W dniu 8 listopada br., wzdłuż ul. Grabowej, dokonano nasadzeń siedmiu grabów zwyczajnych. Nowe nasadzenia zastąpiły graby zniszczone w kwietniu br., kiedy to nieznani sprawcy dokonali złamania sześciu z dziesięciu drzew oraz uszkodzenia jednego.

Mamy nadzieję, że nowo nasadzone drzewa już na stałe wpiszą się w krajobraz ulicy Grabowej i staną się jego nieodłącznym, rozpoznawalnym elementem.

dav

W dniu 8.11.2018r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał zarządzenia, przedmiotem których jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • „Program Słoneczna Gmina II”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, które zostaną udostępnione w dniu 16.11.2018r na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Szkolenie przed kolejnymi naborami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dot. możliwości aplikowania o środki LGD w ramach najbliższych naborów wniosków.

Już w grudniu br. planujemy ogłoszenie konkursów dotyczących dofinansowania na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach następujących przedsięwzięć ujętych w naszej Strategii Rozwoju Lokalnego:

  • P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE
  • P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/ USŁUGI LOKALNE
  • P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
  • P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE

Ogłoszone będą też konkursy w ramach przedsięwzięć: P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA (dot. nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami) oraz P10. LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT (dot. działań proekologicznych).

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne odbędzie się 28 listopada br. (środa) o godz. 16.00 w siedzibie LGD, tj. w Pszczynie przy ul. 3 Maja 11.

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych oraz omówione zostaną zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i zapisy procedury wyboru operacji do dofinansowania.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa pod nr tel. 32 210 02 12.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Zapisy na godziny doradcze

Przed kolejnymi naborami wniosków o przyznanie pomocy, których ogłoszenie planujemy na grudzień br., zachęcamy osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia do udziału w bezpłatnych godzinach doradczych.

Do skorzystania z doradztwa zachęcamy wszystkie osoby zamierzające podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w oparciu o środki pozyskane za pośrednictwem LGD z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Doradztwo poświęcone będzie zasadom tworzenia biznesplanu, tak więc będzie to dla Państwa okazja, by omówić z doradcą tę część dokumentacji konkursowej.

Spotkania mają charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to ok. 40 minut.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia LGD Ziemia Pszczyńska w Pszczynie przy ul. 3 Maja 11 w następujących terminach:

  • 5 grudnia 2018 r. (środa) w godzinach od 16.00 do 20.00

  • 12 grudnia 2018 r. (środa) w godzinach od 16.00 do 20.00

Chęć udziału w doradztwie mogą Państwo zgłaszać w biurze LGD pod numerem telefonu – 32 210 02 12. Zapisy będą prowadzone do wyczerpania miejsc. Zachęcamy do udziału!

Do góry