Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 29 marca 2017 r.o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek

 

Zamieszczamy poniżej apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii skierowany do hodowców drobiu.

 

Pliki w pdf do pobrania:

apel

HPAI

 

 

Informujemy, iż w dniach od 13.03.2017 r. do 26.03.2017 r. odbywają się konsultacje elektroniczne dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”.

Ankieta konsultacyjna wraz z dokumentacją dostępna jest na stronie http://jst.mikolowski.pl/index.php/projekt/produkty/ w zakładce projekt – produkty (Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego).

Jak co roku 21 marca obchodzimy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny! Po długiej zimie każdy z tęsknotą wyczekuje tego dnia. Jest to duży powód do radości dla osób zmęczonych zimnem i wcześnie zapadającym zmrokiem. Tradycyjnym zwyczajem związanym z tym dniem jest topienie Marzanny.

Po utopieniu Marzanny warto wybrać się na spacer do lasu, ponieważ 21 marca jest też (od 2012 roku) Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ celem podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania naszej planety. Tego dnia na całym świecie są organizowane akcje mające zwrócić uwagę na lasy oraz ich problemy. Zachęcamy wszystkich do sadzenia drzew, sprzątania lasów oraz do przebywania w nich.

Przypominamy, iż w następny weekend w nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2017 r. nastąpi zmiana czasu zimowego na letni. W tę noc przesuwamy zegary z godziny 2:00 na 3:00.

Do góry