Aktualności

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach informuje, że z dniem 1 marca br. z obiektów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” mogą korzystać grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, pod numerem telefonu (32) 33-06-232.

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXIX/247/17 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice” tj.: udzielenia dofinansowania do zamontowania ekologicznego systemu grzewczego oraz usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (po akceptacji Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) i tym samym przestają obowiązywać Zasady (…) przyjęte Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2015 r.

Główna zmiana Zasad (…) dotyczy dofinansowania kotłów opalanych paliwem kopalnym lub biogenicznym z automatycznym dozowaniem paliwa klasy 5, a nie jak było klasy 4, co podyktowane jest wytycznymi na poziomie Województwa.

Wraz z wejściem w życie nowych Zasad dofinansowania dostępne będą również nowe druki wniosków.

W załączeniu treść uchwały: Uchwała_247

 

MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA: Usługi takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarski, fryzjerstwo.

SZCZEGÓŁY OFERTY I LOKALIZACJA:

Teren pod usługi o łącznej powierzchni 0,7212 ha położony przy ul. Skośnej składający się z działek nr 2827/12 (pow. 0,1000 ha), 2828/12 (0,1000 ha), 2829/12 (0,1000 ha), 2830/12 (0,1000 ha), 3073/12 (0,1726 ha) i 3074/12 (0,1486 ha). Działki są niezabudowane, niezadrzewione oraz położone poza wpływami eksploatacji górniczej.

Bezpośredni dojazd z drogi powiatowej (asfalt) oraz drogi gminnej (asfalt). Do węzła autostrady A1 jedyne 5 km, do Mikołowa oraz Gliwic ok 15 km, do Katowic 25 km.

UZBROJENIE TERENU:

Teren posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu. W sąsiedztwie funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe.

PRZETARG: 24 kwietnia 2017 r.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 472 700,00 zł (do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT).

WADIUM: płatne do 18 kwietnia 2017 r. w kwocie 47 270,00 zł

Ogłoszenie: http://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/14883268?version=1.0

Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (nr telefonu: 32 33 06 229).

 

Jak co roku, w miesiącu marcu przeprowadzamy badanie satysfakcji klienta zewnętrznego, w ramach realizowanego od kilku lat projektu „Kompetentni w administracji”. Badanie to będzie cennym materiałem poglądowym na temat obecnego funkcjonowania Urzędu jak i potrzeb związanych z podniesieniem poziomu świadczonych usług. Zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających Urząd o czynne włączenie się do akcji badawczej i o rzetelne wypełnienie ankiet. Kwestionariusz ankietowy można pobrać w budynku Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej ze strony www.ornontowice.pl. Wypełnione kwestionariusze należy wrzucać do urny znajdującej się w holu na parterze budynku Urzędu (obok drzwi wejściowych). Z kolei ankiety wypełnione elektronicznie należy wysłać na adres: ug@ornontowice.pl. Termin składania ankiet upływa 31 marca br. Jeszcze raz zapraszamy do współpracy. Państwa opinie są dla nas bardzo ważnym drogowskazem w ramach realizowanych czynności, zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości usług oferowanych przez nasz Urząd.

Ankieta elektroniczna: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5453WpOSpYcTR3a-WAM0gekstxNeffHVnBXQuus97DKdkw/viewform

Ankieta w pdf: Ankieta_klient zewn_2017

 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Jest to polskie święto państwowe, obchodzone corocznie 1 marca, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r.

Święto to jest obchodzone w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Więcej na stronie: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/

Oddajmy w tym dniu hołd Bohaterom i wywieśmy flagi na naszych domach. 

Do góry