Aktualności

25. Finał WOŚP – Sztab w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

15 stycznia 2017 r. po raz dwunasty zagrała Orkiestra w Ornontowicach.

W tym roku na terenie Ornontowic kwestowało łącznie 25 wolontariuszy.

Zebrana przez Sztab kwota to: 21 598,25 zł.

Najwięcej pieniędzy w puszkach zebrały:
– Wiktoria Szwerthalter – 1105,03 zł.
– Katarzyna Szulgit – 1091,65 zł.
– Natalia Grzywok – 1023,34 zł.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w niedzielę ofiarnie i z radością zagrali razem z nami w Ornontowicach na rzecz potrzebujących dzieci i seniorów.

Organizatorzy
Sztabu WOŚP
w Ornontowicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie dla producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych z powiatu mikołowskiego.

Szkolenie odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Śmiłowicach ul. Gliwicka 85 – sala w hotelu AGRO

Tematyka szkolenia:

  1. ustawa o obrocie ziemią;

  1. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wykładowcami będą pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnej oddział Opole.

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie wspólnie z Urzędem Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie dla producentów rolnych.

Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice sala posiedzeń Rady Gminy nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. Przepisy prawne dotyczące produkcji pierwotnej i wprowadzania jej do obrotu.

  1. Bioasekuracja w odniesieniu do ASF i grypy ptaków.

Wykładowcami będą pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM!

Uwaga! Szukamy właściciela pieska!

Pies został odłowiony z terenu: Ornontowice ul. Krótka i aktualnie przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „FAUNA” Ruda Śląska.

.

Informujemy, że w dniach od 18.01.2017 r. do 31.01.2017 r. na stronie http://jst.mikolowski.pl/ w zakładce „Projekt” – „Produkty” (Dokumentacja techniczna dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym wynikającej z przeprowadzonej analizy) będą przeprowadzane konsultacje projektu zagospodarowania terenu (geometrii drogi S 5314) przygotowanej w ramach opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla inwestycji kluczowej na terenie powiatu mikołowskiego pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski”.

Dokumentacja projektowa jest opracowywana w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. opracowaniem i wypełnieniem ankiety. Informujemy, że ankiety wypełnione po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Link do ankiety: https://www.ankietka.pl/ankieta/257705/ankieta-konsultacyjna.html

 

 

 

Do góry