„Ornontowickie Bzy” 2021 wręczone!

Zdjęcie Statuetki "Ornontowickie Bzy".

Począwszy od 2005 roku Statuetki „Ornontowickie Bzy” wręczane są nieprzerwanie co roku. Nie inaczej było i w roku bieżącym, kiedy to 9 czerwca w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji uroczyście wręczono statuetki tegorocznym Laureatom.

Wyboru Laureatów, spośród dziewięciu wniosków, które zawierały sześć nominacji, dokonała Kapituła w składzie:
● Marcin Kotyczka – Przedstawiciel Urzędu Gminy Ornontowice,
● Dariusz Spyra – Przedstawiciel Urzędu Gminy Ornontowice,
● Sebastian Spyra – Przedstawiciel Rady Gminy Ornontowice,
● Marcin Wajszczyk – Przedstawiciel instytucji kultury,
● Monika Orłowska-Przybyła – Przedstawiciel jednostek oświatowych,
● Sławomir Bijak – Przedstawiciel organizacji społecznych,
● Ks. Mateusz Dziurowicz – Przedstawiciel Duchowieństwa.

W roku bieżącym Kapituła przyznała 4 wyróżnienia.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Statuetkę otrzymała Pani Magdalena Owczarek. W kategorii DLA ORNONTOWIC Kapituła przyznała Statuetkę ks. Proboszczowi Grzegorzowi Lechowi oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ornontowicach. Z kolei w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI wyróżniono firmę GIEBEL SP. Z O.O.

Uroczystość prowadziła Kierownik Referatu Promocji i Informacji – Iwona Skrzypczyk, a statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty i upominki wręczali przedstawiciele Kapituły na czele z Wójtem Gminy – Marcinem Kotyczką.

Wręczanie Statuetek przeplatane było występami artystycznymi. W pierwszej części tancerze klasy tanecznej F (podopieczni Szkoły Tańca Team Ornontowice) – Weronika Skrzypczak i Wiktor Malczyk zaprezentowali wiązankę tańców latynoamerykańskich. Następnie podopieczni Małgorzaty Kalinowskiej-Przybylskiej, (Kamila Perlik, Marlena Siedlaczek, Zuzanna Szolc, Patrycja Garus, Klaudia Ulbrich i Alicja Wajszczyk), która zagrała na skrzypcach zaśpiewali kilka piosenek.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom!