Wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy” 2022

Zdjęcie Statuetki "Ornontowickie Bzy".

15 czerwca w sali ARTerii CKiP odbyło się uroczyste wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy” 2022. Była to już 18-sta ceremonia, na którą oprócz członków Kapituły i przedstawicieli Urzędu Gminy zaproszono także dotychczasowych laureatów Statuetki, która jest przyznawana nieprzerwanie od 2005 roku.

Wyboru Laureatów, spośród siedmiu wniosków, które zawierały siedem nominacji, dokonała Kapituła w składzie:

● Marcin Kotyczka – Przedstawiciel Urzędu Gminy,
● Iwona Skrzypczyk – Przedstawiciel Urzędu Gminy,
● Ryszard Milanowski – Przedstawiciel Rady Gminy,
● Katarzyna Walczak – Przedstawiciel Rady Gminy,
● Aleksandra Malczyk – Przedstawiciel jednostek gminnych,
● Tomasz Holecki – Przedstawiciel jednostek gminnych,
● Ks. Proboszcz Grzegorz Lech – Przedstawiciel Duchowieństwa.

W bieżącym roku Kapituła przyznała 4 wyróżnienia.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Statuetkę otrzymała Pani Danuta Prasoł. W kategorii DLA ORNONTOWIC Kapituła przyznała Statuetkę Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Ornontowicach (przedstawiciele GOZ-u byli nieobecni na uroczystości) oraz Towarzystwu Miłośników Ornontowic. Z kolei w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI wyróżniono firmę GLOB-GUM Zakład Regeneracji Opon Norbert Kops.

Uroczystość prowadziła Kierownik Referatu Promocji i Informacji – Iwona Skrzypczyk, a statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty i upominki wręczali przedstawiciele Kapituły oraz Urzędu Gminy Ornontowice.

Wręczanie Statuetek przeplatane było występami muzycznymi. Podopieczne ARTerii: Julia Garus i Alicja Wajszczyk zaśpiewały kilka utworów ze znanych bajek, filmów i kabaretów.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom!