Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – realizowany w roku 2022

Wyprawka szkolna

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – upływa z dniem 15 września 2022 r.

Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły ponadpodstawowej na terenie Gminy Ornontowice, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

– z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227),

– ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach (www.kuratorium.katowice.pl, w zakładce: Kuratorium/Zadania publiczne/Wsparcie osób niepełnosprawnych),

– w sekretariacie i na stronie internetowej szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice oraz w na stronie internetowej Gminy Ornontowice (www.ornontowice.pl, w zakładce: Dla mieszkańców/Edukacja/ wsparcie uczniów niepełnosprawnych oraz www.bip.ornontowice.pl, w zakładce: tablica ogłoszeń/wsparcie uczniów niepełnosprawnych) i w Urzędzie Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32 3306216).