Jesteś tutaj:

Kategoria: !!! Koronawirus !!!

Komunikaty i informacje dotyczące stanu epidemii koronawirusa

Grafika przedstawiająca budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice informuje, że decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Czytaj więcej “Ważna informacja z Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego!”
Grafika z napisem Urząd Gminy Informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż z uwagi na przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) do odwołania zostaje zawieszony Punkt Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, działający na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 32 3306224.

Logo Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Dnia 27.10.20 od godz.12.30 wstrzymujemy przyjęcia na izbę przyjęć neurologiczną, oddział neurologiczny, oraz pracownię tomografii komputerowej.
Obecnie udzielane są świadczenia pacjentowi z podejrzeniem covid-19.

Wstrzymujemy przyjęcia na izbę przyjęć internistyczną z powodu braku miejsc izolacyjnych, aktualnie dezynfekcja jednej izolatki.

O wznowieniu przyjęć niezwłocznie poinformujemy.

– Centrum Zdrowia w Mikołowie

Do góry