Aktualności spisowe

Na koniec 2020 r. #śląskie liczyło 4 492 330 mieszkańców (spadek o 0,6% r/r). Dzięki trwającemu spisowi poznamy aktualny stan ludności, a w kolejnych latach będziemy mogli obliczać bilans populacji. Nie czekaj i spisz się już dziś na

Symbol połączenia

http://spis.gov.pl

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie kontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

❗ Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

✔️Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

✔️ Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

✔️ Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.

Przypominamy, że trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.

Aby uczestniczyć w loterii należy:
– wejść na stronę https://spis.gov.pl/ i zrealizować obowiązek spisowy poprzez samospis internetowy,
– pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
– zgłosić kod na stronie https://loteria.spis.gov.pl/,
– sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.
Im szybsze zgłoszenie do udziału w loterii, tym większa szansa na wygraną!
W loterii można wygrać atrakcyjne nagrody – karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów osobowych!
Najbliższe losowania nagród odbędą się: 18 czerwca 2021 r., 2 lipca 2021 r. oraz 9 lipca 2021 r.

Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym.

Regulamin i harmonogram losowania nagród w loterii dostępne są na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub telefon może zadzwonić do Ciebie rachmistrz z numeru 22 828 88 88 lub z infolinii 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza możesz zweryfikować na http://rachmistrz.stat.gov.pl lub na infolinii.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

W spisie powszechnym możesz wziąć udział przez:
✅ Internet: wejdź na 🔗https://spis.gov.pl/
✅ telefon: zadzwoń na 📞22 279 99 99

Może zadzwonić do Ciebie rachmistrz z numeru 22 828 88 88. Sprawdź jego tożsamość i pamiętaj, że do odwołania nie ma wizyt w domach!

Jeśli nie możesz samodzielnie spisać się przez Internet zgłoś się do swojej gminy lub urzędu statystycznego, gdzie przygotowane zostały stanowiska komputerowe do samospisu internetowego. Aktualna lista punktów do samospisu znajduje się na: 🔗https://bit.ly/3eWoyrj

Pracę rozpoczęli rachmistrzowie, którzy mogą dzwonić z numeru 22 828 88 88, ale nie będą odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania. Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na http://spis.gov.pl lub przez infolinię 22 279 99 99.

Maturzystom życzymy udanych egzaminów maturalnych i zachęcamy do udziału w spisie powszechnym przez Internet!
Samospis internetowy umożliwia udział w loterii z cennymi nagrodami!

http://spis.gov.pl

#liczysiękażdy #NSP2021 #liczymysiędlaPolski

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – Dz.U. 2019, poz. 1775 z późn. zmianami) określa, że spisem obejmuje się:

  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (Art. 3 pkt. 3)
  • oraz osoby fizyczne (Art. 3 pkt. 1 i 2 ww. Ustawy).

W związku z powyższym spisem objęte są również osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Wszystkie dane o obiekcie i jego mieszkańcach według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00. przekazywane są przez zarządzającego obiektem, w zakresie posiadanej dokumentacji (Art. 19 ww. Ustawy). Spisu osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania należy dokonać poprzez specjalną elektroniczną aplikację spisową dostępną poniżej pod przyciskiem “Przejdź do aplikacji spisowej dla Obiektów Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ)”. Dane w aplikacji można wypełnić odrębnie dla każdej osoby lub przekazać załączając plik z danymi (struktura do pobrania poniżej). Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad wypełniania aplikacji znajdują się poniżej.

Na adresy poszczególnych obiektów zbiorowego zakwaterowania skierowany został list Prezesa GUS, wraz z nadanym loginem danego obiektu, służącym do aktywacji konta w aplikacji spisowej. Ważne jest, aby zachować login wskazany w liście, który konieczny jest do aktywacji konta.
Więcej szczegółów: https://spis.gov.pl/ozz/

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL, przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie posiadają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub zadzwonić na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99 lub udać się do Urzędu Gminy. W Urzędzie Gminy na spisującą się osobę czeka przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej, a pomocą i wsparciem służy wyznaczony pracownik Urzędu, członek Gminnego Biura Spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę. Nr telefonu pod którym się umawiamy to 32 3306223.

Rachmistrzowie rozpoczną pracę 4 maja 2021 r. . Z uwagi na epidemię wywiady będą przeprowadzane wyłącznie telefonicznie, wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Uwaga – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału w spisie i musimy dokonać spisu za pośrednictwem rachmistrza.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do dokonania samospisu.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Wszystkie zmiany są dostępne pod poniższym linkiem – https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/615

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym nie będą realizowane do odwołania.

Spisać można się poprzez:
Internet – http://stat.gov.pl
lub infolinię – 22 279 99 99.

Uzyskane w spisie powszechnym dane statystyczne wykorzystywane są m.in. do obliczania kwoty dotacji dla poszczególnych gmin według liczebności populacji.

Więcej o znaczeniu spisu: 🔗https://bit.ly/3uIiaJ

Rozpoczyna się spis powszechny! Najważniejsze badanie realizowane przez statystykę publiczną, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski.

Wejdź na https://spis.gov.pl/ i spisz się przez Internet, bo #liczysiękażdy !

#NSP2021#liczymysiędlaPolski

Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1377497584256835588

Facebook: https://www.facebook.com/…/a.112945123…/254938126338538/

Od 1 kwietnia funkcjonuje infolinia spisowa. Dzwoniąc na nią można spisać się telefonicznie poprzez kanał “Spisz się przez telefon”. Na infolinii można zweryfikować rachmistrza oraz uzyskać niezbędne informacje o NSP 2021. Infolinia dostępna jest 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00.

Uprzejmie informujemy, że na stronie spisowej: https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/ dostępna jest ulotka NSP 2021 dla osób niewidomych i niedowidzących, opracowana w ABBY Fine Reader.

Na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/, można zapoznać się z wersją demo formularza spisowego. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej.

Na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały opublikowane pytania z formularza spisowego do NSP 2021 (https://spis.gov.pl/o-co-zapytamy-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan/).
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i zagadnieniami, jakie zostaną poruszone w NSP 2021.

Uruchomiono również infolinię spisową. Więcej informacji :
Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1371395348351098884
Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/243708924128125/

Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny!Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski.
więcej informacji: 🔗https://spis.gov.pl/

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24:00

Plakat - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zaplanowane na 2021 r. badanie będzie realizowane przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis powszechny będzie przeprowadzony z wykorzystaniem bezpiecznych technologii informatycznych i komunikacyjnych, w szczególności w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym w ramach spisu powszechnego przekaże dane metodami:

  • samospisu internetowego;
  • wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego;
  • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, będzie mogła zgłosić ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii, nie później niż do dnia 31 maja 2021 r.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.

25 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Ornontowice powołał Gminne Biuro Spisowe. Szczegóły w Zarządzeniu:https://www.bip.ornontowice.pl/2018-20231

Wszystkie bieżące informacje związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w Gminie Ornontowice będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Ornontowice pod adresem www.ornontowice.pl, w Biuletynie informacji Publicznej www.bip.ornontowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy obok boiska GKS Gwarek.

Ponadto na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://spis.gov.pl w zakładce o spisie, znajdują się istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie dane będą zbierane w ramach spisu.