Szkody łowieckie

Poradnik dla rolnika – Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

Padłe dziki – gdzie zgłaszać?

KOŁO ŁOWIECKIE “SZARAK”

Prosimy o zgłaszanie szkód łowieckich do Koła Łowieckiego “SZARAK”.

Adres nowej siedziby Koła Łowieckiego „SZARAK” Knurów to: ul. Furgoła 202, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Wszelką korespondencję należy kierować na powyższy adres.

Prezesem Koła Łowieckiego „SZARAK” jest: Eugeniusz Kluczniok

Strona internetowa: http://szarakknurow.pl/

KOŁO ŁOWIECKIE “BÓR”

ul. gen. Maczka 16, 41-710 Ruda Śląska

Wszelką korespondencję należy kierować na powyższy adres.

Prezesem Koła Łowieckiego „BÓR” jest: Arkadiusz Zdebel (tel. 695-860-467).

Sekretarzem Koła Łowieckiego „BÓR” jest: Tomasz Szeja (tel. 506-654-673).