Zachęcamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Głosie Ornontowic”!

Zapraszamy do reklamy w „Głosie Ornontowic”! Zapraszamy osoby prywatne, firmy i instytucje do jednorazowego bądź cyklicznego zamieszczania reklam/ogłoszeń w miesięczniku samorządowym „Głos Ornontowic”. „Głos Ornontowic” ukazuje się od 1995 r. i stanowi jedno z podstawowych mediów informacyjno-promocyjnych Gminy Ornontowice. Od nr 1/2020 (213) gazeta jest bezpłatna, a jej miesięczny nakład wynosi 1000 egzemplarzy. Miesięcznik jest … Czytaj dalej Zachęcamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Głosie Ornontowic”!