Zachęcamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Głosie Ornontowic”!

Zapraszamy do reklamy w „Głosie Ornontowic”!

Zapraszamy osoby prywatne, firmy i instytucje do jednorazowego bądź cyklicznego zamieszczania reklam/ogłoszeń w miesięczniku samorządowym „Głos Ornontowic”.

„Głos Ornontowic” ukazuje się od 1995 r. i stanowi jedno z podstawowych mediów informacyjno-promocyjnych Gminy Ornontowice.

Od nr 1/2020 (213) gazeta jest bezpłatna, a jej miesięczny nakład wynosi 1000 egzemplarzy. Miesięcznik jest kolportowany do kilkudziesięciu punktów na terenie Ornontowic oraz wysyłany do sąsiednich gmin w ramach wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Cennik reklamowy, formularz zamówienia oraz lista punktów kolportażu dostępne poniżej:

Kwoty zawarte w cenniku są cenami brutto.

W przypadku zainteresowania zamieszczeniem reklamy w „Głosie Ornontowic” prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenie lub przesłanie go na adres:

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Podpisany skan zamówienia można przesłać także elektronicznie: glos@ornontowice.pl

Osoba do kontaktu:
Marek Malczyk
tel. 32 33 06 255
glos@ornontowice.pl

Zapraszamy do współpracy!