Przedsiębiorcy

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklarację taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady, musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła być wypłacona.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.

Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.


Informacja dot. programu Climate Accelerator
17.09.2020 r.

Climate Accelerator to program współtworzony przez KIC-Climate Polska, jedną z największych organizacji europejskich, działających na rzecz neutralności klimatycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej oraz SPIN-US, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego, specjalizującą się w transferze wiedzy i technologii. Niedawno rozpoczęła się rekrutacja do programu Climate Accelerator, która trwa do końca września. Program jest adresowany do startupów, firm, które szukają możliwości rozwoju swoich produktów, wspierających ochronę klimatu. W celu rekrutacji do programu należy wypełnić formularz aplikacyjny na www.climateaccelerator.pl i przedstawić swoją innowację z obszarów takich, jak:

 • neutralność klimatyczna miast i regionów
 • innowacje finansowe
 • czysta mobilność
 • efektywność energetyczna budynków
 • zmniejszenie emisyjności biznesów
 • redukcja zanieczyszczeń powietrza.

Co zyskują startupy, które zakwalifikują się do projektu?

 • Grant w wysokości 15 000 euro na rozwój swojego produktu, usługi czy technologii,
 • wsparcie coachów, ekspertów i mentorów,
 • udział w warsztatach.

Proces akceleracji trwa siedem tygodni, potem wybrane startupy będą mogły skorzystać z możliwości wsparcia międzynarodowego ekosystemu inwestorów, funduszy venture capital czy ośrodków badawczo-rozwojowych.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/ClimateAccelerator


PKD 93.29.Z – od 1 sierpnia br. nie obowiązuje

______________________________________________________________________________

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, na którym omówione zostaną zmiany w przepisach dotyczących kas rejestrujących.


Artykuł: „Zarząd sukcesyjny – ułatwienie w przekazywaniu firmy następcom”

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/zarzad-sukcesyjny-jak-plynnie-przekazac-firme-nastepcom?utm_source=2018mail68&butm_medium=link1&utm_campaign=2018mail


Informacja o Konkursie “Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” Informacja o Konkursie

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w województwie śląskim: 13 – 19 listopada 2017 r.

Wydarzenia organizowane przez Partnerów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie śląskim – plik w załączeniu.

STP 2017 w wojewodztwie slaskiem_Program


E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne!

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Szybciej i taniej

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

 • ubezpieczenie zdrowotne,

 • Fundusz Pracy,

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.

Natychmiastowe rozliczenie

Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).

Proporcjonalny podział

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składekza ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo

które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.

Ważne!

Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

Długi a ubezpieczenie chorobowe

Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).

Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.

Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.
Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie z e-składki zadzwoń 32 4391 146.


Mikroporady.pl

Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do odwiedzenia serwisu mikroporady.pl stworzonego i prowadzonego przez  Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa. Serwis świadczy bezpłatne wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

Mikroporady


Działalność gospodarcza – krok po kroku

Zapraszamy na strony internetowe, które realizują m.in. działania na rzecz wsparcia i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia biznesu oraz regionów. Zasięgnij po porady prawne! Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-1. Jeżeli nie wiesz jak założyć działalność gospodarczą, zmienić wpisu, zawiesić wpis, wznowić wpis, wykreślić wpis koniecznie zajrzyj na strony:


Ostrzeżenie dla przedsiębiorców!

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami “prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierające określenia typu – Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i rejestr itp..- Kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do “Centralnego rejestru” lub “ Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.
Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać zmianom przestępstwa, o którym mowa art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.
CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjna nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki

Dotychczas odnotowano następujące nazwy ,,prywatnych’’ rejestrów:
1. ,,Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców’’ Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
2. ,,Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych’’ EEIDG Sp. Z o. o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa ;
3. ,,Ewidencja Działalności Gospodarczych’’ s.r.o.INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
4. ,,Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych’’ czyli FIRM.INTO Sp. z o.o. Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
5. ,,Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych’’, czyli GALOR Sp. z o. o
6. ,, Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczej’’ Rafał Nobis, al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
7. ,,Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczej’’ Tomasz Zabilski, ul. Pastowska ½, 48-300 Nysa;
8. ,, Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej’’ Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
9. ,,Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach’’, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa;
10. ,,Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach’’, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.’’