Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

PUNKT KONSULTACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ OFIAR PRZEMOCY

(z porady skorzystać mogą osoby uzależnione, członkowie ich rodzin, osoby współuzależnione, osoby stosujące i doznające przemocy oraz inne osoby mające problemy rodzinne, wychowawcze lub emocjonalne)

Punkt Konsultacyjny znajduje się w lokalu przy ul. Żabik 6/8 (budynek mieszkań socjalnych).

W Punkcie przyjmują:

Terapeuta uzależnień – Pani Karina Mura
(cztery pierwsze poniedziałki miesiąca godz. 15.00-16.00)

Prawnik – Pani Joanna Swadźba
(1 i 3 środa miesiąca godz. 16.15-18.15)

Terapeuta rodzinny – Pani Iwona Goc
(2 i 4 wtorek miesiąca godz. 8.30-10.30)

Poszczególne dyżury mogą się nieznacznie różnić, szczegółowe informacje podawane będą na stronie BIP GOPS i FB GOPS.

Konsultacje i porady udzielane są bezpłatnie.

Dodatkowych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach z siedzibą przy ul. Żabik 9/6 i 9 (tel. 32 235-45-03, 794-403-158, 796-076-480).