Informacje o gminie

Gmina Ornontowice położona jest w woj. śląskim, w powiecie mikołowskim, usytuowana w bliskiej odległości dużych aglomeracji. Wyróżnia się wśród okolicznych miejscowości pięknem krajobrazu, bogactwem przyrodniczym i gościnnymi mieszkańcami. Powierzchnia gminy zajmuje ok. 15 km2, z czego większość stanowią tereny zielone i to właśnie decyduje o niezwykłej malowniczości tego regionu. Gminę zamieszkuje ok. 6000 mieszkańców. Jej tereny przygotowane są na kolejne inwestycje, rozwój handlu, gastronomii, usług, a także na zróżnicowaną działalność gospodarczą. Działania władz gminy zmierzają do zachowania wizerunku tradycyjnej, ale i nowoczesnej miejscowości. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych, dogodne połączenia oraz tereny pod budownictwo.
Wszystko to sprawia, że teren gminy jest atrakcyjny dla różnorodnych form uprawiania sportu, w tym turystyki rowerowej czy pieszej. Od niedawna jazdę na rowerze po Ornontowicach uatrakcyjniły oznakowania tras rowerowych wraz z kilkoma miejscami postojowymi. W całym powiecie mikołowskim został zrealizowany projekt pod nazwą: „Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego- infrastruktura aktywnych form turystyki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wytyczonych zostało prawie 250 km tras rowerowych przebiegających przez: Ornontowice, Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne i Wyry. Wytyczone trasy są bardzo atrakcyjne nie tylko pod względem walorów rekreacyjno- turystycznych, ale także pod względem historycznym, kulturalnym i przyrodniczym. Jeżeli ktoś szuka ciekawych miejsc może wyruszyć jedną z tras rowerowych do Ornontowic oraz innych miejscowości powiatu. W samych Ornontowicach po za wieloma atrakcjami przyrodniczo-kulturalnymi, rowerzyści mają do dyspozycji pięć atrakcyjnych punktów przystankowych wyposażonych w funkcjonalne altany.

Klub sportowy działający na terenie gminy pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać swoje umiejętności, jak też realizować marzenia. Najbardziej popularną dyscypliną jest oczywiście piłka nożna, chociaż klub posiada sekcję tenisa stołowego czy skata. Do dyspozycji mieszkańców pozostają boiska wybudowane w ramach programu „Orlik” przy ulicy Akacjowej i Okrężnej.
Siłą gminy są najmłodsi mieszkańcy Ornontowic, którzy mogą na jej terenie kształcić się w placówkach oświatowych. Począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową, gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej. Młodzi Ornontowiczanie mają możliwość pobierania edukacji na najwyższym poziomie. Podejmowane prze władze lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia są wyrazem dbałości o systematyczne podnoszenie komfortu życia mieszkańców jak i poprawy estetyki Gminy Ornontowice.