Druki do pobrania

Druki do pobrania:

W przypadku posiadania podpisu elektronicznego, istnieje możliwość wypełnienia oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy PeUP Ornontowice – Deklaracja