Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków

Rada Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XXXVII/295/21 z dnia 18 listopada 2021 r. przyjęła Regulamin przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Najważniejsze informacje dotyczące dotacji:

Informacje ogólneWarunkiem ubiegania się o dotację jest m. in. położenie nieruchomości poza obszarem Aglomeracji Ornontowice, wyznaczonym Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/213/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz likwidacja zbiornika do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba).
Koszty kwalifikowaneKoszty zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków poniesione w okresie od dnia podpisania umowy o dotację z Gminą
Termin naboru wnioskówod 1 stycznia do 30 czerwca danego roku (wniosek należy złożyć przed zakupem i montażem przydomowej oczyszczalni ścieków)
ProceduraZłożenie wniosku o dotację → zawarcie umowy z Gminą → zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków → zgłoszenie zakończenia inwestycji → oględziny urządzenia → wypłata dotacji
Wysokość wsparciaDotacja udzielana jest w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym: 1) budynkiem mieszkalnym – do 50% wartości brutto lecz nie więcej niż 4 000,00 zł; 2) zespołem budynków mieszkalnych – do 50% wartości brutto lecz nie więcej niż 1 500,00 zł na każdy budynek mieszkalny.
Termin realizacji inwestycjiTermin zakończenia i zgłoszenia do rozliczenia inwestycji nie może przekroczyć 15 listopada danego roku

UWAGA! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który dostępny jest poniżej:

Druki:

Powyższe wzory druków zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 0050.0511.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 grudnia 2021 r.