Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

Konkursy

Zamieszczamy informację o nowym projekcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej adresowanym do ochotniczych straży pożarnych oraz strażackiej młodzieży.

Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP, miesięcznik Strażak oraz firma Purpose. Do udziału zapraszamy Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całej Polski.

Czytaj więcej “Informacja o akcji i konkursie „Strażacy dla klimatu””

Przekazujemy informację o konkursie dla osób w wieku 60+ pt. “Praca dawniej”.

“Szukamy starych zdjęć przedstawiających pracę sprzed lat. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego i organizuje go portal Aplikuj.pl.

Patronat nad akcją objęły liczne portale tematyczne i ogólnopolskie media, m.in. Radio Pogoda, magazyn Głos Seniora i inni.

Jeśli pamiętasz, jak wyglądała praca kilka dekad temu, możesz pokazać to na zdjęciach, a do tego ukończyłeś 60 lat – zabaw się w podróż do przeszłości i weź udział konkursie „Praca dawniej”!

Codzienność w pracy z pewnością różniła się od tej znanej nam dziś. Konkurs organizowany przez Aplikuj.pl ma na celu pokazanie tych różnic za pomocą zdjęć nadesłanych przez uczestników.

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego w wieku 60+.

Na zgłoszenia czekamy do 11 września – aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.aplikuj.pl/konkurs-senior-zgloszenie

Zgłoszenie może wypełnić zarówno sam uczestnik, jak i jego bliski lub znajomy. Można przesłać maksymalnie 3 swoje zdjęcia związane z dawną pracą.

Konkurs prowadzony jest w całości przez internet. Do wygrania są cenne nagrody w postaci kursów komputerowych (strefakursow.pl), telefonów komórkowych i książek. Zapraszamy do zabawy!

Szczegóły i pełny regulamin projektu: https://www.aplikuj.pl/konkurs-senior.”

Koordynator projektu
konkursy.aplikuj@gmail.com

Jak co roku, do końca kwietnia zbieramy wnioski dotyczące wyróżnienia “Ornontowickie Bzy”.

Kandydatów zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Statuetka może być przyznana zarówno osobom fizycznym jak i prawnym; mieszkańcom gminy, jak i osobom spoza Ornontowic.

Statuetka jest przyznawana w trzech kategoriach:

  1. Działalność społeczna,
  2. Dla Ornontowic,
  3. Przedsiębiorczy i operatywni.

Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorcy. Załącznikiem do wniosku jest klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na aktualną sytuację, wniosek o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy” można pobrać na portierni w Urzędzie Gminy, lub elektronicznie poniżej.

Wypełnione wnioski należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w portierni Urzędu Gminy, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 lub wysłać skan na adres mailowy: ug@ornontowice.pl

Szczegółowe informacje: https://ornontowice.pl/gmina/symbole/statuetka-ornontowickie-bzy/

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2020 r.

Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Do góry