Podstawy prawne

UCHWAŁY:

Uchwała Nr LXIV/545/24 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ornontowice na lata 2024-2028

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2019 — 2023

Uchwała zasady wynajmowania lokali

Uchwała zmieniająca Uchwałę – zasady wynajmowania lokali

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie – Powołanie Zespołu ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych socjalnych

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.0575.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Ornontowice w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali

Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Gminy Ornontowice