Podmioty świadczące usługę

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ornontowice:

  • od 2021 r. do nadal – Konsorcjum firm: Lider: REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, członek: Pre-Zero Recycling Południe Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów
  • 2020 r. – Konsorcjum firm: Lider: REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, członek: KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów
  • 2019 r. – Konsorcjum firm: Lider: REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, członek: KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów
  • 2018 r. – Konsorcjum firm: Lider: REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, członek: KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów
  • 2017 r. – Konsorcjum firm: Lider: REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, członek: REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, oddział w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec, członek: KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów
  • 2016 r. – REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska
  • 2015 r. – PUK VAN GANSEVINKEL GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska
  • 2014 r. – PUK VAN GANSEVINKEL GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska
  • 2013 r. – PUK VAN GANSEVINKEL GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska