GOZ

Plakat promocyjny - aplikacja EcoHarmonogram.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Mówimy zatem o odejściu od gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady często traktowane są jako ostatni etap cyklu życia. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne. Temu mają służyć wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów. Jednocześnie, podejście gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowane np. w odniesieniu do projektowania produktów czy do procesów produkcyjnych ma na celu zwiększenie innowacyjności europejskich przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności w stosunku do podmiotów z innych części świata.


Z dniem 1 lipca 2021 r. aplikacja EcoHarmonogram została wzbogacona o nowy dodatek GOZ, czyli Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Moduł umożliwia współpracę lokalnej społeczności na rzecz rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego m.in. poprzez bezpłatne publikowanie ogłoszeń o przedmiotach, które mieszkańcy chcieliby oddać lub wymienić.

Ogłoszenia są grupowane w następujące kategorie:

 • Artykuły dziecięce,
 • Dekoracje,
 • Dywany,
 • Gruz, ziemia,
 • Lampy,
 • Łóżka, sofy, fotele,
 • Małe i duże AGD,
 • Meble biurowe,
 • Meble ogrodowe,
 • Sprzęt RTV, elektronika,
 • Stoły i krzesła,
 • Szafy, półki,
 • Ubrania,
 • Inne.

Umieszczając ogłoszenie, po wybraniu stosownej kategorii, można podać lokalizację, dane kontaktowe oraz zamieścić zdjęcie oferowanych przedmiotów.

Podjęcie takiej inicjatywy przynosi podwójne korzyści – z jednej strony ograniczamy ilość powstających odpadów (których koszty odbioru i zagospodarowania stale wzrastają), z drugiej strony dajemy nowe życie przedmiotom, które – dla jednych bezużyteczne – dla innych mogą okazać się przydatne.

Ponadto moduł GOZ wskazuje wiele przydatnych pomysłów i rozwiązań dotyczących wdrożenia dobrych praktyk
w życie codzienne każdego mieszkańca. Zachęcamy do skorzystania z dodatku i zaangażowanie się w naszą lokalną Gospodarkę Obiegu Zamkniętego!