Aktualności

Informacja dotycząca ochrony jeży

W Polsce można spotkać dwa gatunki jeży tj. jeża wschodniego i jeża zachodniego, które są objęte częściową ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W wyżej wskazanym Rozporządzeniu ustanowiono szereg zakazów w celu ich ochrony m. in. zakaz umyślnego zabijania oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk czy innych schronień.

Jeże często można spotkać w parkach, zieleńcach lub w ogrodach, w których poszukują pokarmu oraz odpowiedniego schronienia na zimę, którym nierzadko są sterty liści. Zbieranie liści w okresie późno jesiennym lub zimowym może stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie, gdyż niepotrzebnie wybudzone mogą już nie znaleźć nowego schronienia. Korzystne jest zatem pozostawianie stert liści aż do wiosny, bądź zaplanowanie przy pracach porządkowych urządzenia takiego miejsca zimowania jeży, z którego nie będą usuwane liście w tym okresie.