Aktualności

Walka czy zwycięstwo z wiatrakami?

Obchodząc 15 czerwca Światowy Dzień Wiatru, warto zastanowić się na chwilę, jak można uzyskać energię elektryczną z wiatru. Wiatr jest odnawialnym źródłem energii, które jest niewyczerpalne. Obecność wiatru wokół nas jest ewidentna i każdy z nas może odczuć jego działanie. Wiatr to masa powietrza, która przemieszcza się poziomo nad powierzchnią ziemi. Ten ruch powietrza jest spowodowany różnicą ciśnienia atmosferycznego. Im większa dysproporcja, tym większa prędkość wiatru. I tą właśnie różnicę ciśnień wykorzystują elektrownie wiatrowe. Jednakże co to takiego jest elektrownia wiatrowa i z czego się składa turbina wiatrowa?

Elektrownia wiatrowa składa się z turbiny wiatrowej, przetwarzającej energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną oraz generatora. Większość elektrowni wiatrowych wyposażona jest w generator asynchroniczny (klatkowy lub pierścieniowy), jednak coraz popularniejsze stają się elektrownie wyposażone w generator synchroniczny, przy czym zarówno elektrownie z generatorem asynchronicznym, jak i synchronicznym łączone są z SEE przez przekształtnik energoelektroniczny.

Na Rysunku 1 przedstawiono budowę turbiny wiatrowej. Każda turbina wiatrowa posiada wirnik (12) składający się z łopat (11) i piasty (13) umieszczonej na przedniej części gondoli (6) ustawionej na wiatr. Wirnik przymocowany jest do głównego wału (10) wspierającego się na łożyskach. Wał przenosi energię obrotów przez przekładnie (9) do generatora (7), który przekształca ją na energię elektryczną. Liniami kablowymi energia przesyłana jest do rozdzielnicy (2), która następnie jest przesyłana do kolejnych elementów SEE. Pozostałe elementy turbiny wiatrowej to: (8) wiatromierz, (4) drabinka wewnątrz turbiny wiatrowej, (3) wieża, (1) fundament.

Rysunek - budowa turbiny wiatrowej
Zalety i wady elektrowni jądrowych

Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce

Na koniec marca 2023 r. moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 8573,7 MW.
W porównaniu do marca 2022 r. wielkość ta wzrosła o 17,9%. Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wynosi 23,8 GW. Farmy wiatrowe stanowią 36% tej ilości, a fotowoltaika 55% – ponad 13 GW.

W Polsce największa farma wiatrowa to Farma Wiatrowa Potęgowo o mocy 220 MW. Farma ta jest kompleksem kilku farm, które znajdują się w województwie pomorskim i zachodniopomorskim.

Logotypy

Informacja dotycząca ochrony jeży

W Polsce można spotkać dwa gatunki jeży tj. jeża wschodniego i jeża zachodniego, które są objęte częściową ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W wyżej wskazanym Rozporządzeniu ustanowiono szereg zakazów w celu ich ochrony m. in. zakaz umyślnego zabijania oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk czy innych schronień.

Jeże często można spotkać w parkach, zieleńcach lub w ogrodach, w których poszukują pokarmu oraz odpowiedniego schronienia na zimę, którym nierzadko są sterty liści. Zbieranie liści w okresie późno jesiennym lub zimowym może stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie, gdyż niepotrzebnie wybudzone mogą już nie znaleźć nowego schronienia. Korzystne jest zatem pozostawianie stert liści aż do wiosny, bądź zaplanowanie przy pracach porządkowych urządzenia takiego miejsca zimowania jeży, z którego nie będą usuwane liście w tym okresie.