Pozostałe punkty odbioru

Punkty zbiórki ZSEiE

Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej 3.

Wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny w postaci lodówek, pralek, kuchenek elektrycznych oraz gazowo-elektrycznych, zamrażarek, suszarek do ubrań oraz zmywarek można przekazać bezpośrednio z budynku mieszkalnego. Sprzęt musi być kompletny. W przeciwnym razie pobrana zostanie opłata w wysokości 49,00 zł brutto/szt. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie są pod nr 32 737 85 87 lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.decydujesz.pl, gdzie również znajduje się regulamin korzystania z usługi.

Małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wrzucać można do czerwonych pojemników zlokalizowanych w pobliżu PH ANATOL oraz przy wejściu głównym do budynku szkoły podstawowej. Pojemniki przeznaczone są do zbierania drobnego sprzętu RTV i AGD, nie większego niż 60 x 40 x 20 cm, np. telefony, piloty, dekodery, klawiatury, laptopy, notebooki, komputery, głośniki, odkurzacze, czajniki, tostery, żelazka, roboty kuchenne itp.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1622 z późn. zm.) duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Ponadto przy zakupie nowego urządzenia przedsiębiorca musi bezpłatnie przyjąć stary sprzęt takiego samego rodzaju (również w przypadku dostawy do domu).

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. f) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w poniższym wykazie zamieszczono adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych:

Lp.Nazwa podmiotuAdresTelefonRodzaj zbieranych odpadów
1.SEGO Sp. z o. o.ul. Kolberga 65
44-251 Rybnik
32/ 422 03 51folia sznurek
2.KAPADORA Sp. z o. o.ul. Kleszczowska 36
44-240 Żory
570 309 309folia sznurek zużyte opony
3.PreZero Recycling Południe Sp. z o. o.ul. Szybowa 44
44-193 Knurów
32/ 235 11 83folia sznurek zużyte opony

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu zapoznania z warunkami przyjęcia odpadów.

Informacja dla rolników dotycząca odpadów folii, sznurka oraz opon

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika.  Rolnik, będący wytwórcą odpadów, ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt. Odpadów powstających
w gospodarstwach rolnych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przeznaczony jest do zbierania wyłącznie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.