Pozostałe punkty odbioru

Punkty zbiórki ZSEiE

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej. Firmą odpowiedzialną za odbiór elektroodpadów z PSZOK oraz ich zagospodarowanie jest Enviropol PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 15.

Jednocześnie Urząd Gminy Ornontowice informuje, że zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1895) duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Ponadto przy zakupie nowego urządzenia przedsiębiorca musi bezpłatnie przyjąć stary sprzęt takiego samego rodzaju (również w przypadku dostawy do domu).