Przyjęcia stron

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Wójta Gminy

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy, lub w jego zastępstwie Zastępca Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy, przyjmują w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00 w sali 201 lub 301.

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem (tel. 32 33 06 211; I piętro, pok. nr 210) w celu zarezerwowania daty i godziny spotkania.

Codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, skargi i wnioski przyjmowane są przez Naczelników Wydziałów/Kierowników Referatów oraz Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i przekazywane w formie nakazanej przepisami prawa Wójtowi Gminy.


Przyjmowanie skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmuje
w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00 w biurze nr 316 (II piętro); tel. (32) 33-06-221.

Uwaga! W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie pełnią dyżuru.