Patron Gminy

Św. Michał Archanioł - Patron Gminy Ornontowice
Św. Michał Archanioł – Patron Gminy Ornontowice

Podczas Dni Patronalnych mieszkańcy Ornontowic mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty przygotowanej przez władze samorządowe oraz instytucje kultury i sportu. W drugiej połowie września 2012r. odbyła się kolejna edycja Biegów Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, a w ARTerii zorganizowano wieczory filmowe, kabaretowe, koncerty i spektakle. Atrakcji nie zabrakło, a uwieńczeniem Dni Patronalnych była Msza Święta, która odbyła się w dniu 29 września 2012r. pod przewodnictwem Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego, podczas której Święty Michał Archanioł został oficjalnie ogłoszony Patronem Ornontowic. W trakcie Mszy Św. dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów potwierdzający ten fakt został odczytany, po czym Metropolita Katowicki abp Wiktor Skworc wręczył go ornontowickim władzom samorządowym.

W czerwcu 2011 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu Św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej. W maju 2012 roku Urząd Gminy Ornontowice otrzymał od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek, z jakim zwrócili się duchowieństwo i władze samorządowe gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja potwierdza, że Święty Michał Archanioł jest Patronem u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.
W tym jakże ważnym dla miejscowości dniu odbyło się również otwarcie wystawy pn. „Spotkanie z Aniołami”. Autorem 27 obrazów przedstawiających anioły jest Pan Jerzy Kolecki – absolwent Akademii Sztuk Pięknych, współtwórca Teatru Lalek w Rabce, kierownik artystyczny, dyrektor scenograf, nauczyciel wychowania plastycznego. Jego kolekcja od 9- ciu lat wędruje nieprzerwanie z miejsca na miejsce. Do Ornontowic kolekcja trafiła właśnie z okazji nadania gminie patronatu Św. Michała Archanioła. Do 26 października 2012r. mieszkańcy mieli możliwość zwiedzania wystawy.

Michał po hebrajsku znaczy: Któż jak Bóg! Michał jest uważany za największego ze wszystkich aniołów w żydowskich, chrześcijańskich i mahometańskich religiach.
Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer wraz z częścią aniołów zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu część aniołów, Michał wystąpił jako pierwszy przeciwko niemu. Współpracując z łaską Bożą, wysłużył sobie nie tylko szczęście wieczne, ale i nowe łaski i dary, przez które stał się najpiękniejszym, najpotężniejszym i najprzedniejszym pomiędzy wszystkimi aniołami, zwany jest „Księciem Zastępów Anielskich”.
Archanioła Michała przedstawia się ubranego w zbroję, z mieczem w ręku, zabijającego smoka; albo z wagą, na której odmierza on ciężar dobrych i złych uczynków zmarłego.
Towarzyszy umierającym w odejściu ich dusz do nieba.
Archanioł Michał patronuje: umierającym, mierniczym, szermierzom, rentgenologom, rytownikom, złotnikom, szlifierzom i kaplicom cmentarnym. Św. Michał Archanioł czczony jest jako Patron Kościoła świętego; opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami; zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci go także jako patrona ludzi chorych.
Ku czci św. Michała wystawiono mnóstwo kościołów. Wśród nich dominuje katedra w Brukseli, zawierająca bardzo bogaty skarbiec. Nie ma na świecie poważniejszej świątyni katolickiej z czasów średniowiecza bez ołtarza lub bodaj wizerunku św. Michała. Św. Michał był uważany i czczony jako patron narodu wybranego, a w Nowym Testamencie jest czczony jako patron Kościoła.
O popularności św. Michała i wielkiej jego czci w dawnej Polsce świadczy również fakt wystawienia pod jego wezwaniem aż 309 kościołów. Sama archidiecezja wrocławska posiada ich 66. Wśród nich wyróżnia się okazałością kościół Św. Michała we Wrocławiu, będący pod opieką synów św. Jana Bosko. Imię Michał bywa do dnia dzisiejszego nadawane tak mężczyznom, jak i w żeńskiej odmianie — niewiastom. Wreszcie aż 222 miejscowości w Polsce zawdzięcza swoją nazwę imieniu św. Michała.
Od ostatniej reformy kalendarza kościelnego (14 II 1969) 29 września św. Michał ma swoje odrębne święto.

Grafika - ustanowienie Patrona Gminy