Patron Gminy

W czerwcu 2011 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Miejscowości i Gminy Ornontowice.

Wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej. W maju 2012 roku Urząd Gminy Ornontowice otrzymał od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek z jakim zwrócili się duchowieństwo i władze samorządowe gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja potwierdza, że Święty Michał Archanioł jest Patronem u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.

KALENDARIUM

29 czerwca 2011 r. – Rada Gminy Ornontowice

– podjęcie Uchwały Nr IX/92/11 Rady Gminy Ornontowice zawierającej oświadczenie o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Gminy Ornontowice oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Gminy Ornontowice;

6 września 2011 r. – Arcybiskup Katowicki Damian Zimoń

– zwrócenie się Arcybiskupa Katowickiego do Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z prośbą o potwierdzenie wyboru św. Michała Archanioła na Patrona u Boga miejscowości i Gminy Ornontowice i zatwierdzenie wyboru według przepisów dotyczących ustanawiania patronów;

10 grudnia 2011 r. – Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

– stwierdzenie, że Święty Michał Archanioł jest Patronem u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice;

29 września 2012 r. – Gmina Ornontowice

– uroczystości nadania Patronatu św. Michała Archanioła Miejscowości i Gminie Ornontowice (Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca).

Grafika - ustanowienie Patrona Gminy

Św. Michał Archanioł - Patron Gminy Ornontowice

Michał – imię męskie pochodzenia biblijnego, wywodzące się od jednego z archaniołów. W religii chrześcijańskiej jeden z archaniołów, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Hebrajskie imię Mika’el znaczy „któż jak Bóg”. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Satanael zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu 1/3 aniołów, Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”.

W Polsce kult św. Michała rozpoczął się już w pierwszych latach chrystianizacji, o czym świadczą wezwania najstarszych świątyń w ośrodkach kościelnych jak Gniezno, Płock czy Kraków.

Święty Michał Archanioł od prawie 800 lat nieprzerwanie towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Ornontowic w neogotyckim kościele i parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. W okresie reaktywowania gminy uchwalono herb, na którym znajduje się orzeł górnośląski oraz św. Michał Archanioł.