Aktualności

Okładka "Głosu Ornontowic" nr 6/2022 (242).

Czerwcowy „Głos Ornontowic” numer 6/2022 (242) dostępny jest od dziś, to jest od 2 lipca również w wersji cyfrowej.


Oprócz stałych rubryk w postaci relacji z Sesji Rady Gminy oraz bieżącej działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o festynie z okazji Dni Ornontowic, wręczeniu Statuetek „Ornontowickie Bzy”, dofinansowaniu dla Gminy Ornontowice w ramach Polskiego Ładu II oraz o setnych urodzinach dostojnego jubilata – Jana Kotyczki.

Zamieszczamy również kolejny numer Zeszytu Historycznego.

Gazetę można pobrać lub/i przeczytać klikając TUTAJ.


Zapraszamy do lektury.

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy Ornontowice:

Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest na parterze:

  • Naczelnik Wydziału: pokój 112, tel. 32 3306233
  • Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami – sprawy dot. środowiska – pokój 113, tel. 32 3306237, 32 3306260
  • Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami – sprawy dot. gospodarki odpadami – pokój 114, tel. 32 3306235, 32 3306236

Referat Gospodarki Nieruchomościami zlokalizowany jest na III piętrze:

  • Kierownik Referatu: pokój 409, tel. 32 3306229
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami: pokój 409, tel. 32 3306241

Okładka "Głosu Ornontowic" nr 6/2022 (242)

Od dziś, to jest od 1 lipca dostępny jest czerwcowy numer miesięcznika samorządowego „Głos Ornontowic.” Oprócz stałych rubryk w postaci relacji z Sesji Rady Gminy oraz bieżącej działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o festynie z okazji Dni Ornontowic, wręczeniu Statuetek „Ornontowickie Bzy”, dofinansowaniu dla Gminy Ornontowice w ramach Polskiego Ładu II oraz o setnych urodzinach dostojnego jubilata – Jana Kotyczki.

Zamieszczamy również kolejny numer Zeszytu Historycznego.

Przypominamy, że gazeta jest bezpłatna, a jej nakład to 1000 egzemplarzy.

Czerwcowy „Głos Ornontowic” nr 6/2022 (242) dostępny jest w następujących punktach:

Czytaj więcej “Czerwcowy „Głos Ornontowic” już dostępny”
Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 rok zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie „na rękę” wielu z nich wzrośnie nawet o ponad 100 zł.

Do góry