Aktualności

Zdjęcie węgla.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że tylko 40% mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące wstępnego rozpoznania potrzeb na zakup paliwa stałego (węgla) złożyło później odpowiedni wniosek. Pozostałe 60% zaniechało tej czynności i nie figurują w gminnej bazie jako osoby chcące zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach.

PRZYPOMINAM I PODKREŚLAM, że złożone do 31.10.2022 r. przez mieszkańców „Ankiety” nie są równoznaczne ze złożeniem wniosku na zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Ankiety służyły jedynie do orientacyjnego rozeznania potrzeb. Warunkiem niezbędnym i koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i jego pozytywna weryfikacja!

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) PROSZĘ MIESZKAŃCÓW O NIEZWŁOCZNIE SKŁADANIE WNIOSKÓW!

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie:https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/30862255

DODATEK WĘGLOWY – NOWELIZACJA

Poniższe zmiany dotyczą także dodatków dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są piece zasilane paliwem: pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG oraz dodatków elektrycznych.

W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o dodatku węglowym. Nowe przepisy przewidują m.in.:

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących w odrębnych (samodzielnych) lokalach pod jednym adresem zamieszkania (np. dwa domy mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania czy budynek wielolokalowy bez wydzielonych numerów lokali), jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
W tym przypadku należy podjąć formalne kroki, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W związku z powyższym do wniosku o dodatek węglowy należy dołączyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o samodzielności lokalu:

Czytaj więcej DODATEK WĘGLOWY – NOWELIZACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zawiadamia, że  załatwienie spraw w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (piece zasilane paliwem: pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG) na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, nie zostaną wypłacone w przewidzianym w ustawie terminie miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawidłowo złożonego wniosku.

Wyjaśniamy, że powyższa sytuacja wynika z braku przekazania do Gminy Ornontowice środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania zleconego przez administrację rządową.

 Jednocześnie informujemy, że rozpatrzenie powyższych spraw oraz wypłaty dodatków nastąpią niezwłocznie po przekazaniu gminie środków na ich realizację.

Pracujący mężczyzna

Ulga dla pracujących seniorów

Osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego rezygnują z pobierania świadczenia i są nadal aktywne zawodowo, mogą skorzystać z zerowego PIT-u. Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy mają ustalone prawo do emerytury, lecz jej nie pobierają, oraz tych, którzy o takie świadczenie nie wnioskowali choć są w wieku emerytalnym.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

PUE obowiązkowe także dla duchownych i rodziców zatrudniających nianie

Od 1 stycznia każdy płatnik składek będzie musiał posiadać aktywny profil na PUE ZUS. Obowiązek ten obejmie nie tylko firmy, ale też duchownych, rodziców zatrudniających nianie na umowie uaktywniającej czy też osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zdjęcie placu zabaw.

6 grudnia na placu zabaw im. „Wesołej Żabki” przy ul. Żabik w Ornontowicach zamontowano zestaw zabawowy dla maluchów o nazwie „Hania” oraz piaskownicę sześciokątną wraz z siedziskami.

Wprawdzie aby móc skorzystać z urządzeń należy poczekać do wiosny, jednak jest nam niezmiernie miło, że udało się zrealizować tę inwestycję.
Każde dziecko, czy to małe, czy też duże znajdzie coś dla siebie na placu zabaw ,,Wesołej Żabki”.

Czytaj więcej “Nowości na placu zabaw im. „Wesołej Żabki””
Zdjęcie telefonu komórkowego.

Aplikacja mZUS uruchomiona została w połowie listopada, a już do tej pory 33 tys. razy ściągnięto ją na urządzenia mobilne. Umożliwia ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla rodziny, np. “500 plus” czy “Dobry start”.

Aplikacja mZUS została uruchomiona 14 listopada tego roku. 33 tysięcy urządzeń mobilnych ma zainstalowaną i połączoną z Platformą Usług Elektronicznych ZUS aplikację. – Przez aplikację mobilną złożono ponad 1,5 tys. wniosków na ok. 2,1 tys. dzieci, w tym: 628 wniosków „Dobry start” oraz 878 wniosków „500+”. – Z aplikacji można skorzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Jest do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aktualnie aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które mogą skorzystać ze świadczeń dla rodzin. W początkowym okresie funkcjonowania klienci mogli złożyć za jej pośrednictwem wnioski o świadczenie „Dobry start” i „500 plus”. Na ten moment termin składania wniosków o 300 plus już się skończył, natomiast rodzice wciąż mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze “Rodzina 500 plus”, czyli: DS-R, DS-O, DS-S oraz SW-R i SW-O – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czytaj więcej 33 tys. pobranych aplikacji mZUS

Do góry