Aktualności

Grafika promocyjna z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, w dniach od 30.09.2022 r. do 10.10.2022 r. w Urzędzie Gminy Ornontowice (pokój 414) przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia
zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu Gminy Ornontowice.

Więcej informacji w plikach:

Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi (często występujące deszcze) uprasza się Mieszkańców, w szczególności rolników wyjeżdżających z pól oraz osób wyjeżdżających z placów budowy, o zachowanie porządku na drogach publicznych, dbając tym samym o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Dbajmy o nasze otoczenie i czystość na drogach publicznych, bo to wizytówka całej Gminy i każdego Mieszkańca!

Grafika promocyjna z napisem: inwestycje w Gminie Ornontowice.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od 10 października 2022 r. będzie kontynuowana realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej” przez nowego Wykonawcę.
Przypominamy, że poprzedni Wykonawca opuścił placu budowy i odstąpił od dalszej realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (Gminy Ornontowice).

Wybrany w postępowaniu nowy Wykonawca dokończy przerwane roboty związane z budową sieci wodociągowej oraz zrealizuje zadanie w części dotyczącej budowy przyłączy do budynków przy ul. Polnej od nr 1 do nr 19.
Planowany termin zakończenia robót do 30 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.
Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy tut. Urzędu

Grafika promocyjna z napisem: informacja.

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Na jej podstawie, o jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać podmioty wrażliwe:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj więcej “Dodatek dla podmiotów wrażliwych”

Do góry