Aktualności

Logo Śląskiej Izby Rolniczej.

W dniu 24 września 2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 odbędą się wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Zapraszamy do zgłaszania się osób chętnych do udziału w pracy Okręgowej Komisji Wyborczej (wymagany pięcioosobowy skład), która przeprowadzi wybory.

W skład komisji mogą wejść tylko członkowie izby rolniczej tj. każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Członkowie komisji otrzymają zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu w kwocie 200,00 zł netto.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami pod nr tel. 32/33-06-237.

Okładka "Głosu Ornontowic" numer 5/2023 (253).

Od dziś, to jest od 2 czerwca dostępny jest majowy numer miesięcznika samorządowego „Głos Ornontowic.” Oprócz stałych rubryk w postaci bieżącej działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o sesji absolutoryjnej i wotum zaufania dla Wójta Gminy Ornontowice, Pikniku Pszczelarskim i derbach Powiatu z Polonią Łaziska Górne.

Jak zwykle czeka także kolejny numer Zeszytu Historycznego.

Przypominamy, że gazeta jest bezpłatna, a jej nakład to 1000 egzemplarzy.

Majowy „Głos Ornontowic” nr 5/2023 (253) dostępny jest w następujących punktach:

Czytaj więcej Majowy„Głos Ornontowic” już dostępny
Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa)

W dniu 1 czerwca br. podpisano umowę na realizację zadania pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa).

W formule zaprojektuj – wybuduj wykonany zostanie nowy obiekt gminny przy ul. Zamkowej (na przedpolu KWK Budryk). Etap I obejmuje utworzenie centrum kulturalnego Gminy Ornontowice wraz z salą widowiskową, salami przeznaczonymi do organizacji różnorodnych zajęć artystycznych i okolicznościowych, kompleksem pomieszczeń administracyjnych oraz towarzyszących, w skład których wejdą: magazyny, garderoby, reżyserka i pomieszczenie dźwiękowca.

Czytaj więcej Budowa sali widowiskowej przy ul. Zamkowej

Do góry