Aktualności

Grafika z napisem: Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - dodatek osłonowy.

JEŻELI TWOIM GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO JEST:

KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, KOMINEK, KOZA, OGRZEWACZ POWIETRZA, TRZON KUCHENNY, PIECOKUCHNIA, KUCHNIA WĘGLOWA LUB PIEC KAFLOWY NA PALIWO STAŁE, ZASILANE WĘGLEM LUB PALIWAMI WĘGLOPOCHODNYMI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA DODATEK OSŁONOWY DOKONAJ WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 27A UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

Szczegółowe informacje w jaki sposób  dokonać wpisu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Czytaj więcej “Dodatek osłonowy – ważne!”
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej 3 będzie świadczył usługi (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 12.00 do 16.00 w okresie zimowym (tj. od 1 listopada do 31 marca) oraz od 14.00 do 18.00 w okresie letnim (tj. od 1 kwietnia do 31 października), a także w soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00.

W poniedziałki PSZOK będzie nieczynny.

Grafika promocyjna konkursu filmowego: "Świat się kręci wokół wsi".

Zakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń dla kategorii I. Szczegółowe informacje dotyczące wyników rozstrzygnięcia Konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W kategorii II Konkurs nie został rozstrzygnięty, gdyż wpłynęło zbyt mało prac. Uniemożliwia to stworzenie rankingu prac zgodnie z § 9 ust. 5 Konkursu i wybór najlepszej pracy konkursowej.

Czytaj więcej “Informacja o rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu filmowego pn.: Świat się kręci wokół wsi””
Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0520.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0521.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Do góry