Aktualności

Karta ŚKUP

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów tj. na miesiąc listopad i grudzień 2021 r., na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

Czytaj więcej “Karta ŚKUP – wykup biletów dla uczniów”
Grafika - Szukamy pracownika

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor / Inspektor do spraw nieruchomości w Wydziale Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami”:

Czytaj więcej “Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze”
Studentka w bibliotece

Ostatni dzwonek na dostarczenie zaświadczenia do ZUS

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc. Takiego zaświadczenia nie muszą przedkładać ci żacy, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wskazany całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej.

Grafika z napisem:komunikaty, ogłoszenia.

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Czytaj więcej “Komunikat Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym”
Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Czytaj więcej “Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW”

Do góry