Herb i flaga Gminy

Herb oraz Flaga Gminy Ornontowice zostały przyjęte Uchwałą Nr VIII/76/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 maja 2011r.

Gmina Ornontowice zmieniła flagę oraz herb. Termin zmian zbiegł się z obchodami XX – lecia gminy. Poprzedni herb Gminy Ornontowice został uchwalony w 1993 roku. Nawiązywał do wydarzeń historycznych okresu walk niepodległościowych – plebiscyty oraz powstania śląskie ,kiedy to Śląsk opowiadał się za przynależnością do Polski. Chcąc uhonorować bohaterów tamtych wydarzeń, wywodzących się ze środowiska gminnego w prawym polu tarczy umieszczono orła białego plebiscytowego z pieczęci ,na czerwonym tle, oraz Michała Archanioła z mieczem i włócznią na błękitnym polu. Patrona tutejszego Kościoła, który został zaakceptowany przez radę oraz społeczeństwo lokalne.

Obecna sytuacja-powstanie Komisji Heraldycznej przy MSWiA oraz wejście do Unii Europejskiej wymusza na samorządach miast i gmin  uporządkowanie symboli pod względem: barwy tarczy i godła oraz  regionalizacja herbu i flagi.
 
 
Po otrzymaniu opinii z Komisji Heraldycznej poprzedniego herbu i flagi z 1993 roku- Komisja dopatrzyła się błędów w barwach tarczy oraz godła .  Modyfikacja starego herbu i flagi nawiązuje symboliką do poprzedniego. Jedynie zostały wprowadzone następujące zmiany: tarcza-barwa jednolita błękitna, nawiązująca do regionu śląskiego, godło-orzeł złoty, górnośląski oraz poprawiona forma graficzna Michała Archanioła trzymającego miecz i wagę. Poprawiony herb i flaga zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA.
 
Herb Gminy Ornontowice

Opis wyglądu Herbu Gminy Ornontowice: W polu błękitnym tarczy pół orła górnośląskiego w barwie złotej oraz postać Św. Michała Archanioła w barwie białej, aureola złota, miecz- złota rękojeść z głowicą, ostrze srebrne, waga złota.  

Flaga Gminy Ornontowice

Opis wyglądu Flagi Gminy Ornontowice: Płat materiału podzielony w lewo skos. W górze czoła flagi- kolor biały- umieszczono herb gminy, pole zewnętrzne- kolor błękitny.