Jednostki organizacyjne

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów gminnych zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Po udostępnieniu przez nie podmiotowych stron BIP w wykazie pojawią się linki do tych witryn.

Nazwa podmiotu Adres BIP
ARTeria-Centrum Kultury i Promocji https://arteria.bip.gov.pl/
Gminna Biblioteka Publiczna https://gbpornontowice.bip.gov.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/
Gminny Ośrodek Zdrowia http://gozornontowice.pl/bip/
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej https://zgkiw.bip.gov.pl/
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych https://zup-ornontowice.bip.gov.pl/
Zespół Szkolno-Przedszkolny https://zsp_ornontowice.bip.gov.pl/