Opłaty


STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 31 stycznia 2023 r. Rada Gminy Ornontowice podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe stawki opłaty:

37,00 zł/osobę/miesiąc – stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

4,00 zł/osobę/miesiąc – wysokość częściowego zwolnienia z opłaty w przypadku zadeklarowania posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, co daje 33,00 zł/osobę/miesiąc,

36,00 zł/osobę/miesiąc – opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi.

W miesiącu marcu 2023 r. doręczane będą mieszkańcom zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


TERMIN PŁATNOŚCI RAT ZA ODPADY

Informujemy, iż od 1 marca 2022 r. zmianie ulegają terminy płatności rat za odpady. Płatności dokonywane będą w trybie 2-miesięcznym, do 20 dnia każdego parzystego miesiąca tj.:

1 rata – za styczeń i luty płatna do 20 lutego,

2 rata – za marzec i kwiecień płatna do 20 kwietnia,

3 rata – za maj i czerwiec płatna do 20 czerwca,

4 rata – za lipiec i sierpień płatna do 20 sierpnia,

5 rata – za wrzesień i październik płatna do 20 października,

6 rata – za listopad i grudzień płatna do 20 grudnia.

Przyjęcie 2-miesięcznego trybu nie wyklucza dokonywania płatności co miesiąc.