Poziomy ostrzegania zalecenia

Poziomy ostrzegania w ramach Planu działań krótkoterminowych określone w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Poziom

Kolor oznaczenia

Rodzaj informacji

Rodzaj działania

POZIOM I

Żółty

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego

informacyjne

POZIOM II

Czerwony

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne

POZIOM III

Brązowy

Alarm smogowy – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne,
organizacyjne

Tryby postępowania w ramach poziomów ostrzegania: