Placówki edukacyjne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice

43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 7
Tel. +48 (32) 23-55-016, 33-06-282
Faks +48 (32) 23-55-016
Adres strony internetowej: http://www.spmiarka.edu.pl/www/
Dyrektor – mgr Monika Orłowska-Przybyła


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

43-178 Ornontowice, ul. Dworcowa 1
Tel. (+48) 32 23-54-600, 23-54-630
Faks: (+48) 32 23-54-630
Adres strony internetowej: https://zspornontowice.edupage.org/
Dyrektor – mgr Teresa Stasik – Szyszka


Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP
im. Aniołów Stróżów

43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 2
tel. 694 772 917

od 01.09.2023 r. Dyrektor – siostra Rozyna (Helena Mrowiec)

Przełożona Klasztoru Sióstr Służebniczek NMP NP w Ornontowicach – siostra Marialis (Renata Siwiec)