Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 12.10.2023 r. Gmina Ornontowice otrzymała promesę wstępną na realizację Inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy – przewidywana wartość inwestycji 1 600 000,00 zł. Kwota dofinansowania: 1 440 000,00 zł (10% całej inwestycji)

W ramach inwestycji planuje się poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi, m.in. poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację dachu wraz z dociepleniem stropu, odnowienie elewacji budynku, wymianę źródła ciepła i poprawę działania wentylacji mechanicznej budynku. Planowana inwestycja zmniejszy koszty ponoszone na ogrzewanie i energie elektryczną, podniesie komfort pracy urzędników oraz mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia emisyjności budynku.

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.

__________________________________________________________________________________________________________
W dniu 12.10.2023 r. Gmina Ornontowice otrzymała promesę wstępną na realizację Inwestycji pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – przewidywana wartość inwestycji 7 100 000,00 zł. Kwota dofinansowania: 6 745 000,00 zł (95% całej inwestycji)

W ramach inwestycji planuje się budowę m.in. ulicy Bankowej i Sosnowej oraz kompleksową modernizację strategicznych odcinków dróg gminnych, w tym m. in. ulicy Akacjowej, Kolejowej
i Leśnej, które wymagają koniecznych i pilnych udoskonaleń. Inwestycja przyczyni się do poprawy gminnej infrastruktury drogowej, zwiększy bezpieczeństwo zarówno zmotoryzowanych
jak i pieszych uczestników ruchu drogowego. Odnowione odcinki dróg wpłyną na poprawę warunków i komfort życia mieszkańców oraz podniosą estetykę otoczenia. Ponadto planowana inwestycja zwiększy i ułatwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych i mieszkalnych.

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.

Logotypy.


__________________________________________________________________________________________________________
“Renowacja wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Michała Archanioła
w Ornontowicach”

W dniu 27.07.2023 r. Gmina Ornontowice otrzymała wstępną promesę na realizację Inwestycji pn. “Renowacja wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Michała Archanioła
w Ornontowicach” w wysokości 490 000,00 zł – przewidywana wartość inwestycji 500 000,00 zł.

Celem planowanej inwestycji będzie przywrócenie wnętrzu kościoła wystroju architektonicznego odpowiadającego przełomowi XIX i XX wieku.

Beneficjentem Dotacji będzie Parafia pw. Michała Archanioła w Ornontowicach.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja I.


Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa)

W dniu 1.06.2023r. rozpoczęła się realizację zadania pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa).

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 5 592 100,00 zł

Kwota przyznanej promesy: 5 032 890 zł zł

W ramach zadania w formule zaprojektuj – wybuduj powstanie nowy obiekt gminny przy ulicy Zamkowej (na przedpolu KWK Budryk).

Etap I obejmuje utworzenie centrum kulturalnego Gminy Ornontowice wraz z salą widowiskową, salami przeznaczonymi do organizacji różnorodnych zajęć artystycznych i okolicznościowych, kompleksem pomieszczeń administracyjnych oraz towarzyszących, w skład których wejdą: magazyny, garderoby, reżyserka i pomieszczenie dźwiękowca.

Budynek zostanie wykonany w stanie surowym zamkniętym.


Modernizacja PSZOK-u.

W dniu 19.05.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Modernizacja PSZOK-u.

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 3 244 000,00 zł

Kwota przyznanej promesy: 2 660 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa i rozbudowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ornontowicach w zakresie:

– budowa budynku zaplecza sanitarnego (obiekt nr 1),

– budowa budynku garażowego – garażu dwustanowiskowego (obiekt nr 2),

– budowa wiaty magazynowej pod kontenery odpadów (obiekt nr 3),

– budowa 3 magazynów: punktów tymczasowego magazynowania odpadów i ponownego użycia

(obiekty 4, 5 i 6),

– budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

– budowa przyłączy energii elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego.