Komunikacja

Od 01.01.2019 r. funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ornontowice pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dla linii autobusowych: K, 505, 655, 636 (dotychczasowym organizatorem był: MZK Tychy i KZK GOP Katowice) oraz w dalszym ciągu Marszałek Województwa Śląskiego dla linii autobusowych (309, 310, 311B).

Aktualne rozkłady jazdy można pobrać ze strony:

https://rj.metropoliaztm.pl/

http://mzkjastrzebie.com/rozklady-jazdy