Odczyt wodomierza

Nowy system rozliczeń za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w styczniu 2022 r. wprowadzono nowy program komputerowy do rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Nowe oprogramowanie daje dodatkowe możliwości kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcami poprzez funkcję e-BOK, które umożliwia comiesięczne podawanie stanu wodomierza w celu wystawienia i dostarczania rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (e-faktury PDF).

Ponadto można na bieżąco kontrolować zużycie wody, sposób rozliczeń, wysokość nadpłat lub zaległości w płatnościach. Platforma daje również możliwość bezpośredniego kontaktu e-mail oraz SMS w sprawach związanych z prawidłowym działaniem systemu zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków poprzez wysyłanie informacji o planowych wyłączeniach sieci, awariach czy stanie rozliczeń za świadczone usługi wodno – kanalizacyjne. Pod adresem https://zgkiwornontowice.e-zbyt.pl można zarejestrować się do e-BOK-a skąd można załatwić wszystkie sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Mimo wprowadzenia nowego oprogramowania dotychczasowa zryczałtowana (książeczkowa) forma rozliczeń za wodę i ścieki jest dalej aktualna i stosowana. Jedyną zmianą będzie odstąpienie od formy dotychczasowego e-maila z podanym stanem wodomierza i zastąpienie jej automatycznym wystawianiem faktur poprzez system e-BOK w formie e-faktury PDF.Zachęcamy do zarejestrowania się do systemu e-BOK i korzystania z dodatkowych usług i usprawnień na stronie https://zgkiwornontowice.e-zbyt.pl

Usługa dostępna dla wszystkich odbiorców usług zgodnie z danymi zawartymi w umowie na dostawę wody jak i na odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki – dodatkowa informacja dotycząca korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta (e-bok)

Zachęcamy do zarejestrowania się do systemu e-bok, korzystania z dodatkowych usług i usprawnień na stronie https://zgkiwornontowice.e-zbyt.pl
Usługa dostępna dla wszystkich odbiorców usług zgodnie z danymi zawartymi w umowie na dostawę wody jak i na odprowadzanie ścieków.

Aby móc korzystać z nowej platformy e-bok należy najpierw się zarejestrować. Rejestrujemy się tylko raz. Po zarejestrowaniu pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej musi zweryfikować dane i albo zatwierdzić danego użytkownika albo odrzucić. Jeżeli dane są nie zgodne z umową użytkownik zostanie odrzucony. Jeżeli dane są zgodne z umową użytkownik zostaje zatwierdzony i może od razu logować się w systemie e-bok. Podawanie odczytów liczników jest jednak możliwe dopiero następnego dnia, kiedy system e-bok zostanie zsynchronizowany z programem rozliczeniowym.

W celu rejestracji trzeba podać sześciocyfrowy kod odbiorcy. Osoby posiadające kod dwu, trzy lub czterocyfrowy powinny wpisać na początku zera tak, żeby w sumie uzyskać sześć cyfr. Jeżeli podany przy rejestrowaniu kod odbiorcy będzie krótszy niż sześciocyfrowy, wniosek zostanie odrzucony.

Osoby, które podają odczyty przez platformę e-bok i chcą otrzymywać fakturę również na e-maila proszone są o wyrażenie zgody na e-fakturę. Jeżeli zgoda nie zostanie wyrażona, faktura będzie widoczna wyłącznie po zalogowaniu się na e-bok.