Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza najmłodszych mieszkańców wsi do udziału w kolejnej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej “KRUS rozpoczął kolejną Edycję Konkursu Plastycznego dla Dzieci – zachęcamy do udziału, czekają atrakcyjne nagrody”
Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Przypominamy, że na terenie Gminy Ornontowice można ubiegać się o dotacje finansowane z jej budżetu tj. do zakupu nowych urządzeń grzewczych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy naszej Gminy chcący wymienić w 2023 r. dotychczasowe źródło ogrzewania na ekologiczne, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice do dnia
30 września 2023 r., przy czym inwestycja musi zakończyć się do dnia 31 października br. Prosimy pamiętać, że realizacja inwestycji nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Gminą, tym samym wszelkie dokumenty związane z inwestycją muszą być z datą po zawarciu umowy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji dostępnym na stronie Urzędu Gminy Ornontowice: https://ornontowice.pl/srodowisko/dotacje-celowe-do-montazu-kotla/.

Czytaj więcej Dotacje celowe z budżetu Gminy Ornontowice

Do góry