Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Zdjęcie ze spotkania Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami - 5 października 2022 roku.

5 października w sali ARTerii CKiP odbyło się trzecie w tym roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

Po powitaniu zgromadzonych Wójt Gminy – Marcin Kotyczka oddał głos Zastępcy Wójta – Dariuszowi Spyrze, który przedstawił zrealizowane jak i rozpoczęte w tym roku inwestycje, w tym m.in.:
– budowę odcinka kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami,
– budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach centrum,
– budowę sieci wodociągowej przy ul. Polnej,
– budowę sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie posesji nr 5 i 17),
– modernizację dróg gminnych,

Czytaj więcej “Spotkanie z mieszkańcami”
Logo Szlachetnej Paczki.

Pomóż potrzebującym. Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki!
Rekrutacja wolontariuszy 2022 zakończona teraz przyszedł czas na poszukiwanie rodzin/osób potrzebujących dlatego apelujemy do wszystkich: NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI! Należy pamiętać, że rodziny nie mogą same nadsyłać zgłoszeń. Każda potrzebująca rodzina powinna zostać zgłoszona przez inną osobę. Zgłoszeniamoże dokonać każda osoba lub instytucja. Otwarcie bazy, z której darczyńcy będą mogli wybierać potrzebujące rodziny nastąpi 12 listopada. Finał odbędzie się w grudniu.

Czytaj więcej “Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki!”
Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi (często występujące deszcze) uprasza się Mieszkańców, w szczególności rolników wyjeżdżających z pól oraz osób wyjeżdżających z placów budowy, o zachowanie porządku na drogach publicznych, dbając tym samym o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Dbajmy o nasze otoczenie i czystość na drogach publicznych, bo to wizytówka całej Gminy i każdego Mieszkańca!

Do góry