Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Ornontowicach

ul. Bankowa 1

43-178 Ornontowice

tel. (32) 23-55-096

Historia straży pożarnej na ziemi śląskiej sięga roku 1875. W Ornontowicach pierwsza drużyna została powołana w 1927 roku, dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców.

Na przestrzeni lat obowiązki druhów zmieniły się diametralnie. Obecnie strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również uczestniczą w akcjach ratowniczych, w wypadkach drogowych. Mniej spektakularna, ale równie ważna jest inna działalność – pompowanie zalanych piwnic, usuwanie gniazd groźnych owadów, gaszenie traw czy ściółki leśnej.

Młodzi druhowie uczestniczą w organizowanych od wielu lat obozach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które mają przede wszystkim na celu przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy w Ornontowicach dysponują doskonałym zapleczem (nowa remiza oddana do użytku w 1997 r., wozy bojowe, sprzęt ratowniczo-gaśniczy). Są doskonale przygotowani i wyszkoleni, dzięki licznym kursom i obozom, na których utrwalają i zdobywają nową wiedzę jak i umiejętności praktyczne.

19 września 2020 roku nastąpiło oficjalne poświęcenie nowego sztandaru OSP.

27 października 2021 r. w jednostce OSP Ornontowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Najważniejszym punktem zebrania były wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli:

Prezes – Leks Damian
Wiceprezes/naczelnik – Dróżdż Przemysław
Z-ca naczelnika – Kubica Marcin
Sekretarz – Gorzynik Marcin
Skarbnik – Krawieczek Mirosław
Gospodarz – Janiczek Stanisław
Członek zarządu – Waliczek Iwona
Prezes honorowy – Sławomir Bijak (zmarł 27.11.2021 r.)