Skarbnik Gminy

Na podstawie Uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r., na wniosek Wójta Gminy Ornontowice, na stanowisko Skarbnika Gminy została powołana z dniem 12 marca 2019 r. Pani Aleksandra Sewerin.

Kontakt ze Skarbnikiem Gminy:
Sekretariat: (32) 33-06-211
E-mail (sekretariat): ug@ornontowice.pl