Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA O TYMCZASOWEJ ZMIANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na terenie powiatu mikołowskiego od dnia 20 grudnia 2021 r. rozpoczynają funkcjonowanie tylko i wyłącznie w formie zdalnej do odwołania. Porady udzielane będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora internetowego, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatną mediację przyjmowane są:

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (32) 32 48 143, (32) 32 48 104.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.