Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

TEKST JEDNOLITY:

Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tekst jednolity_wersja dostepna cyfrowo


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Ornontowice został przyjęty Uchwałą nr XXI/196/12 z dnia 29.08.2012 r.

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym: 10.10.2012 r.

 
 
LISTA DRUKÓW DO POBRANIA : https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/24811655