Siłownie zewnętrzne

Pod koniec lipca 2014 roku Gmina Ornontowice udostępniła mieszkańcom cztery ogólnodostępne siłownie plenerowe, z których korzystać można bezpłatnie.

Place ćwiczeń zlokalizowane są w sąsiedztwie Orlików przy ul. Okrężnej i Akacjowej, oraz przy ul. Świerkowej i na terenie stadionu sportowego przy ul. Zwycięstwa.

Każda siłownia zewnętrzna składa się z trzech podwójnych urządzeń (na jednym przyrządzie mogą ćwiczyć dwie osoby) oraz jednego pojedynczego. Zamontowane urządzenia posiadają niezbędne atesty.

Siłownia zewnętrzna przy ul. Akacjowej w Ornontowicach. Zdjęcie wykonano w dzień, przedstawia ono urządzenia siłowni zewnętrznej w kolorze szaro-żółtym. W tle widać zabudowę wielorodzinną przy ul. Akacjowej. Elementy siłowni zewnętrznej stoją na zielonej trawie.
Siłownia zewnętrzna – ul. Akacjowa
Siłownia zewnętrzna przy ul. Okrężnej w Ornontowicach. Zdjęcie wykonano w dzień, przedstawia ono urządzenia siłowni zewnętrznej w kolorze szaro-żółtym. W tle widać zabudowę kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” Elementy siłowni zewnętrznej stoją na zielonej trawie.
Siłownia zewnętrzna – ul. Okrężna
Siłownia zewnętrzna przy ul. Świerkowej w Ornontowicach. Zdjęcie wykonano w dzień, przedstawia ono urządzenia siłowni zewnętrznej w kolorze szaro-żółtym. W tle widać zielony las. Elementy siłowni zewnętrznej stoją na zielonej trawie.
Siłownia zewnętrzna – ul. Świerkowa
Siłownia zewnętrzna przy ul. Zwycięstwa 7b w Ornontowicach. Zdjęcie wykonano w dzień, przedstawia ono urządzenia siłowni zewnętrznej w kolorze szaro-żółtym. W tle widać budynek Urzędu Gminy w Ornontowicach, budynek Górniczego Klubu Sportowego „GWAREK”Ornontowice oraz zieloną murawę boiska. Elementy siłowni zewnętrznej stoją na kostce brukowej.
Siłownia zewnętrzna – ul. Zwycięstwa

Administratorem obiektów jest Gmina Ornontowice.