Zwierzęta wolnożyjące

Zwierzęta wolnożyjące (dzikie) to zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Zostały one w polskim porządku prawnym skategoryzowane na zwierzęta łowne oraz zwierzęta dzikie objęte ochroną gatunkową.

Stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju oraz swobodnego bytu. Są istotnym składnikiem naszego ekosystemu i jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia, nie są rzeczą, a człowiek winien jest zapewnić im opiekę i ochronę. Dlatego też niedopuszczalne jest pozostawienie zwierzęcia cierpiącego bez pomocy i odpowiedniej opieki.

Obecnie coraz częściej mamy styczność ze zwierzętami dzikimi i nie tylko na terenach leśnych, ale również na terenach miast, na posesjach prywatnych czy też na drogach. W sytuacji kontaktu ze zwierzętami dzikimi należy postępować w niżej określony sposób, pamiętając, aby nie ingerować w naturalne środowisko życia zwierząt:

 1. Określ czy zwierzę żyje czy też jest martwe. Martwe zwierzę zgłoś do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Mikołowie (dane kontaktowe odpowiednich instytucji znajdują się poniżej).
 2. Żywe zwierzęta egzotyczne (nie występujące w środowisku naturalnym Polski np. wąż boa, krokodyl, tygrys) bądź zwierzęta stanowiące zdrożenie zgłoś do PCZK.
 3. Gdy zwierzę nie stanowi zagrożenia, określ czy jest ranne bądź okaleczone (np. w wyniku wypadku drogowego). Ranne zwierzę zgłoś do PCZK.
 4. Gdy zwierzę wygląda na zdrowe i nie stanowi zagrożenia – pozostaw, jeśli znajduje się w swoim naturalnym środowisku. Gdy zwierzę wolnożyjące znajduje się na terenie miasta, w obrębie ogrodzenia, na terenie posesji – skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem w celu ustalenia dalszego postępowania, a następnie zgłoś do PCZK.

 

Dane kontaktowe:

LEŚNE POGOTOWIE JACKA WĄSIŃSKIEGO
Kościuszki 70, 43-190 Mikołów
tel. 605-100-179
POWIATOWE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO W MIKOŁOWIE (PCZK)
K. Prusa 7, 43-190 Mikołów
tel./faks: (32) 326-04-30, 798-717-178

 

PAMIETAJ!

W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem!

Pozostań na miejscu po zgłoszeniu zwierzęcia do PCZK, w celu wskazania lokalizacji osobie, która przybędzie z pomocą (zwierzę może próbować przemieścić się). W sytuacji, gdy nie możesz pozostać na miejscu skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem w celu określenia dokładnej lokalizacji.

 

ISTOTNE UWAGI

 • Podejmowanie działań w stosunku do zwierzęcia wolnożyjącego może nastąpić po określeniu czy zwierzę stanowi jakiekolwiek zagrożenie oraz czy jest ranne, okaleczone i w jakim środowisku się znajduje. Nie ingeruj w naturę i środowisko życia zwierząt.
 • Zwróć uwagę, iż w okresie lata młode ptaki uczą się latać i często „lądują” na ziemi. Pozostaw młodego ptaka, jeśli nie posiada widocznych zranień lub urazów (np. połamane skrzydło, rana).
 • Może się zdarzyć, że zwierzę wejdzie na posesję, szczególnie gdy nie jest ona ogrodzona. W sytuacji posesji ogrodzonej postaraj się pozostawić zwierzęciu możliwość swobodnego jej opuszczenia, jednakże gdy jedyne wyjście z posesji prowadzi na drogę, skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem w celu ustalenia szczegółów i zgłoś zdarzenie do PCZK.
 • W przypadku, gdy do zranienia zwierzęcia dojdzie w wyniku wypadku komunikacyjnego, wówczas w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie zwierzęcia bezpośrednio z drogi,
  tak aby nie powodowało zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Powiadom Policję aby zabezpieczyła miejsce zdarzenia oraz zgłoś zdarzenie do PCZK.
 • Nie dokarmiaj zwierząt wolnożyjących, nie pozostawiaj odpadków organicznych na posesji lub poza nią – zwabia to zwierzęta. Jeśli chcesz dokarmiać zwierzęta dzikie skontaktuj się
  z odpowiednim Nadleśnictwem bądź bezpośrednio z kołem łowieckim w celu ustalenia szczegółów.

 

Nadleśnictwa:

NADLEŚNICTWO KATOWICE

Kijowska 37b, 40-754 Katowice

tel./faks (32) 252-51-41, (32) 252-67-33

 

NADLEŚNICTWO KOBIÓR

Katowicka 141, 43-211 Piasek

tel. (32) 218-81-81, faks: (32) 218-82-55

 

Koła łowieckie:
Lp. Nazwa

koła łowieckiego

Adres Zasięg terytorialny Telefon kontaktowy
1 “Bażant” Łaziska ul. Leśna 18

43-170 Łaziska Górne

Mikołów,

Łaziska Górne, Orzesze, Wyry

(32) 224-11-43
3 “Hubertus” Orzesze ul. Wiosny Ludów 11

43-180 Orzesze

Orzesze 669-461-170
5 “Szarak” Knurów ul. Prosta 8

44-230 Dębieńsko

Ornontowice,

Orzesze Jaśkowice

605-748-976

Pamiętaj, aby nie znęcać się nad zwierzętami, gdyż stanowi to naruszenie prawa i obwarowane jest stosownymi karami.

 • W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem!

Co zrobić, gdy znalazłeś dzikie zwierzę?

Znalazłeś dzikie zwierzę, które wymaga pomocy człowieka i nie wiesz, co zrobić?

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach:

 • Ptaki
 • Ssaki
 • Inne zwierzęta

http://lesnepogotowie.pl/index.php/znalazles-dzikie-zwierze-co-zrobic