Zwierzęta wolnożyjące

Znalazłeś dzikie zwierzę i nie wiesz, co zrobić?

W poniższych przypadkach skontaktuj się z Pogotowiem Leśnym Jacka Wąsińskiego w Mikołowie, tel.: 605 100 179 (w celu telefonicznego skonsultowania przypadku – czy zwierzęciu musi zostać udzielona fachowa pomoc), w przypadku podjęcia interwencji zgłoś ten fakt do odpowiednich organów: Urząd Gminy Ornontowice (tel. 32 33 06 200, 32 33 06 238) w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy: do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie (tel. 32 326 04 30) lub na Policję.

Bardzo prosimy o rozwagę podczas udzielania pomocy dzikim zwierzętom, ponieważ wszystkie działania dotyczące ww. zwierząt finansowane są w 100% z budżetu Gminy.

W przeciągu 3 lat Gmina Ornontowice wydała na ten cel 12.423,00 zł tj.:

– 2021 (2.152,50 zł, udzielenie pomocy trzem zwierzętom),

– 2020 (5.781,00 zł, udzielenie pomocy sześciu zwierzętom),

– 2019 (4.489,50 zł, udzielenie pomocy pięciu zwierzętom).

PTAKI

Natychmiastowej pomocy ze strony człowieka wymagają:

  1. Ptaki, które padły ofiarą zwierząt domowych (psy, koty) i w wyniku poturbowania mogą mieć liczne obrażenia wewnętrzne niewidoczne na pierwszy rzut oka.
  2. Ptaki ranne i poturbowane z licznymi widocznymi, krwawiącymi ranami, paraliżem lub złamaniem kończyn, ofiary zderzenia z szybą, ofiary wypadków samochodowych.
  3. Ptaki – pisklęta bardzo młode, pokryte puchem lub nie, które wypadły z gniazda.
  4. Ptaki – podloty, które przebywają poza gniazdem i przez dłuższy czas nie przychodzą do nich rodzice z pokarmem. Tu zalecamy ostrożność – zanim weźmiesz takiego ptaka z jego naturalnego środowiska skontaktuj się z nami lub z najbliższym ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt i opisz sytuację.
  5. Ptaki – zagniazdowniki bez ewidentnej obecności rodzica, niekoniecznie w ich najbliższym otoczeniu. Jeżeli jesteś świadkiem, że np. matka zginęła pod kołami samochodu lub padła ofiarą drapieżnika, to w takich wypadkach na pewno należy zaopiekować się pisklęciem.

SSAKI

1. Co zrobić, kiedy znajdziemy młode dzikie zwierzę, które straciło rodziców?

Zanim zabierzesz dzikie zwierzę z jego naturalnego środowiska upewnij się, czy na pewno jest opuszczone i potrzebuje naszej pomocy.

U każdego gatunku rozwój młodych, wychowanie przez rodziców i sposób nabywania samodzielności wygląda zupełnie inaczej. W pierwszych dniach życia młode np. sarenki, zające czy lisy rodzice pozostawiają same w ukryciu, a w tym czasie żerują i poszukują dla nich pokarmu. Maluchy w tym czasie cierpliwie czekają na ich powrót w miejscu, w którym zostały pozostawione. Rodzice powracają do młodych kilka razy w ciągu doby, karmią je i znowu odchodzą. I tak się dzieje do momentu aż maluchy będą na tyle duże
i silne, aby mogły podążać za mamą. Zatem należy najpierw z ukrycia (tak żeby nie przeszkodzić w ewentualnym powrocie matki) obserwować zaistniałą sytuację i jeżeli po dłuższym czasie matka się nie pojawia i gdy jesteś zupełnie pewny co do zasadności, że interwencja jest niezbędna, możemy przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy.

Zawsze pamiętaj, że pochopna interwencja może spowodować więcej szkody niż pożytku i w konsekwencji odrzucenie młodych.

2. Ranne zwierzęta

Jeżeli widzisz, że zwierzę jest ranne, ma połamane kończyny, paraliż kończyn, ma widoczne obrażenia zewnętrzne, krwawi, jego zachowanie jest nienaturalne i jesteś pewny, że zwierzę potrzebuje pomocy to nie zastanawiaj się: powiadom odpowiednie służby.

INNE ZWIERZĘTA

W Polsce wszystkie gatunki gadów i płazów są pod ścisłą ochroną. W dzisiejszych czasach, dzięki bogatej „ofercie” sklepów zoologicznych, łatwo jest nabyć gady i płazy egzotyczne, które są chronione, oraz których handel jest ograniczony zapisami prawa międzynarodowego. Dość często zwierzęta te kupowane są jako prezenty przez nieodpowiedzialnych ludzi, a gdy zaczynają stwarzać problemy są brutalnie wyrzucane do lasów a nawet na śmietniki. Są też takie, które uciekają nieodpowiedzialnym hodowcom.

Jeżeli w swoim otoczeniu spotkasz, znajdziesz jakiegokolwiek gada lub płaza np. żółwia, jaszczurkę czy węża, to nie rób mu krzywdy. Sam jednak nie podejmuj żadnych działań zanim nie upewnisz się, z jakim gatunkiem masz do czynienia. Wśród egzotycznych gadów są również takie, które są bardzo jadowite. Postaraj się jak najprędzej skontaktować z fachowcami, którzy pomogą Ci rozpoznać gatunek i podpowiedzieć, co dalej robić. Mało które ośrodki rehabilitacji zwierząt zajmują się gadami i płazami. Leśne Pogotowie przyjmuje płazy i gady krajowe i egzotyczne.

Ochrona jeży w okresie jesienno-zimowym
W Polsce można spotkać dwa bardzo podobne do siebie gatunki jeży. Jeż wschodni występuje na terenie całego kraju. Jeż zachodni spotykany jest w zachodniej części Polski. Obydwa gatunki są objęte częściową ochroną, w związku z czym, aby je chronić, ustanowiono szereg zakazów określonych w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Należą do nich m.in. zakazu umyślnego zabijania, oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk lub innych schronień. Jesienią jeże przygotowują się do zimy poprzez zgromadzenie zapasów tłuszczu, potrzebnych im do przetrwania snu zimowego. Te prowadzące nocny tryb życia ssaki często możemy spotkać w parkach, zieleńcach czy w ogrodach, w których poszukują pokarmu oraz odpowiedniego schronienia na zimę, którym często są sterty liści. Sytuacja, w której liście zbierane są dopiero po kilku tygodniach, może stanowić dla jeży śmiertelne zagrożenie. Niepotrzebnie obudzone mogą już nie znaleźć nowego schronienia. Jeże zaczynają poszukiwania miejsca na zimowy sen po zgromadzeniu odpowiednich zapasów tłuszczu oraz po spadku temperatury otoczenia. Korzystne jest więc w miejscach w których to możliwe pozostawianie stert liści aż do wiosny bądź z góry zaplanowanie przy pracach porządkowych urządzenia takiego miejsca dla zimowania jeży w którym zdeponowane liście nie będą zbierane w tym okresie. W sytuacji znalezienia jeża rannego, ze znaczną ilością pasożytów lub aktywnego podczas mrozów lub kiedy występuje pokrywa śnieżna, należy kontaktować się z najbliższym ośrodkiem zajmującym się pomocą dziko występującym zwierzętom. Najbliższy ośrodek dla dzikich zwierząt znajduje się w Mikołowie ul. Kościuszki 70.