Zwierzęta wolnożyjące

Zwierzęta wolnożyjące (dzikie) to zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Zostały one w polskim porządku prawnym skategoryzowane na zwierzęta łowne oraz zwierzęta dzikie objęte ochroną gatunkową.

Stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju oraz swobodnego bytu. Są istotnym składnikiem naszego ekosystemu i jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia, nie są rzeczą, a człowiek winien jest zapewnić im opiekę i ochronę. Dlatego też niedopuszczalne jest pozostawienie zwierzęcia cierpiącego bez pomocy i odpowiedniej opieki.

Obecnie coraz częściej mamy styczność ze zwierzętami dzikimi i nie tylko na terenach leśnych, ale również na terenach miast, na posesjach prywatnych czy też na drogach. W sytuacji kontaktu ze zwierzętami dzikimi należy postępować w niżej określony sposób, pamiętając, aby nie ingerować w naturalne środowisko życia zwierząt:

 1. Określ czy zwierzę żyje czy też jest martwe. Martwe zwierzę zgłoś do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Mikołowie (dane kontaktowe odpowiednich instytucji znajdują się poniżej).
 2. Żywe zwierzęta egzotyczne (nie występujące w środowisku naturalnym Polski np. wąż boa, krokodyl, tygrys) bądź zwierzęta stanowiące zdrożenie zgłoś do PCZK.
 3. Gdy zwierzę nie stanowi zagrożenia, określ czy jest ranne bądź okaleczone (np. w wyniku wypadku drogowego). Ranne zwierzę zgłoś do PCZK.
 4. Gdy zwierzę wygląda na zdrowe i nie stanowi zagrożenia – pozostaw, jeśli znajduje się w swoim naturalnym środowisku. Gdy zwierzę wolnożyjące znajduje się na terenie miasta, w obrębie ogrodzenia, na terenie posesji – skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem w celu ustalenia dalszego postępowania, a następnie zgłoś do PCZK.

 

Dane kontaktowe:

LEŚNE POGOTOWIE JACKA WĄSIŃSKIEGO
Kościuszki 70, 43-190 Mikołów
tel. 605-100-179
POWIATOWE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO W MIKOŁOWIE (PCZK)
K. Prusa 7, 43-190 Mikołów
tel./faks: (32) 326-04-30, 798-717-178

 

PAMIETAJ!

W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem!

Pozostań na miejscu po zgłoszeniu zwierzęcia do PCZK, w celu wskazania lokalizacji osobie, która przybędzie z pomocą (zwierzę może próbować przemieścić się). W sytuacji, gdy nie możesz pozostać na miejscu skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem w celu określenia dokładnej lokalizacji.

 

ISTOTNE UWAGI

 • Podejmowanie działań w stosunku do zwierzęcia wolnożyjącego może nastąpić po określeniu czy zwierzę stanowi jakiekolwiek zagrożenie oraz czy jest ranne, okaleczone i w jakim środowisku się znajduje. Nie ingeruj w naturę i środowisko życia zwierząt.
 • Zwróć uwagę, iż w okresie lata młode ptaki uczą się latać i często „lądują” na ziemi. Pozostaw młodego ptaka, jeśli nie posiada widocznych zranień lub urazów (np. połamane skrzydło, rana).
 • Może się zdarzyć, że zwierzę wejdzie na posesję, szczególnie gdy nie jest ona ogrodzona. W sytuacji posesji ogrodzonej postaraj się pozostawić zwierzęciu możliwość swobodnego jej opuszczenia, jednakże gdy jedyne wyjście z posesji prowadzi na drogę, skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem w celu ustalenia szczegółów i zgłoś zdarzenie do PCZK.
 • W przypadku, gdy do zranienia zwierzęcia dojdzie w wyniku wypadku komunikacyjnego, wówczas w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie zwierzęcia bezpośrednio z drogi,
  tak aby nie powodowało zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Powiadom Policję aby zabezpieczyła miejsce zdarzenia oraz zgłoś zdarzenie do PCZK.
 • Nie dokarmiaj zwierząt wolnożyjących, nie pozostawiaj odpadków organicznych na posesji lub poza nią – zwabia to zwierzęta. Jeśli chcesz dokarmiać zwierzęta dzikie skontaktuj się
  z odpowiednim Nadleśnictwem bądź bezpośrednio z kołem łowieckim w celu ustalenia szczegółów.

 

Nadleśnictwa:

NADLEŚNICTWO KATOWICE

Kijowska 37b, 40-754 Katowice

tel./faks (32) 252-51-41, (32) 252-67-33

 

NADLEŚNICTWO KOBIÓR

Katowicka 141, 43-211 Piasek

tel. (32) 218-81-81, faks: (32) 218-82-55

 

Koła łowieckie:
Lp. Nazwa

koła łowieckiego

Adres Zasięg terytorialny Telefon kontaktowy
1 “Bażant” Łaziska ul. Leśna 18

43-170 Łaziska Górne

Mikołów,

Łaziska Górne, Orzesze, Wyry

(32) 224-11-43
3 “Hubertus” Orzesze ul. Wiosny Ludów 11

43-180 Orzesze

Orzesze 669-461-170
5 “Szarak” Knurów ul. Prosta 8

44-230 Dębieńsko

Ornontowice,

Orzesze Jaśkowice

605-748-976

Pamiętaj, aby nie znęcać się nad zwierzętami, gdyż stanowi to naruszenie prawa i obwarowane jest stosownymi karami.

 • W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Leśnym Pogotowiem!

Co zrobić, gdy znalazłeś dzikie zwierzę?

Znalazłeś dzikie zwierzę, które wymaga pomocy człowieka i nie wiesz, co zrobić?

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach:

 • Ptaki
 • Ssaki
 • Inne zwierzęta

http://lesnepogotowie.pl/index.php/znalazles-dzikie-zwierze-co-zrobic

Ochrona jeży w okresie jesienno-zimowym
W Polsce można spotkać dwa bardzo podobne do siebie gatunki jeży. Jeż wschodni występuje na terenie całego kraju. Jeż zachodni spotykany jest w zachodniej części Polski. Obydwa gatunki są objęte częściową ochroną, w związku z czym, aby je chronić, ustanowiono szereg zakazów określonych w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Należą do nich m.in. zakazu umyślnego zabijania, oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk lub innych schronień. Jesienią jeże przygotowują się do zimy poprzez zgromadzenie zapasów tłuszczu, potrzebnych im do przetrwania snu zimowego. Te prowadzące nocny tryb życia ssaki często możemy spotkać w parkach, zieleńcach czy w ogrodach, w których poszukują pokarmu oraz odpowiedniego schronienia na zimę, którym często są sterty liści. Sytuacja, w której liście zbierane są dopiero po kilku tygodniach, może stanowić dla jeży śmiertelne zagrożenie. Niepotrzebnie obudzone mogą już nie znaleźć nowego schronienia. Jeże zaczynają poszukiwania miejsca na zimowy sen po zgromadzeniu odpowiednich zapasów tłuszczu oraz po spadku temperatury otoczenia. Korzystne jest więc w miejscach w których to możliwe pozostawianie stert liści aż do wiosny bądź z góry zaplanowanie przy pracach porządkowych urządzenia takiego miejsca dla zimowania jeży w którym zdeponowane liście nie będą zbierane w tym okresie. W sytuacji znalezienia jeża rannego, ze znaczną ilością pasożytów lub aktywnego podczas mrozów lub kiedy występuje pokrywa śnieżna, należy kontaktować się z najbliższym ośrodkiem zajmującym się pomocą dziko występującym zwierzętom. Najbliższy ośrodek dla dzikich zwierząt znajduje się w Mikołowie ul. Kościuszki 70.