Zwierzęta w Gminie

Z jaki podmiotami Gmina Ornontowice ma podpisaną umowę w ramach opieki nad zwierzętami:

1) Leśne Pogotowie Jacek Wąsiński tel. 605-100-179 (ranne, chore, osierocone dzikie zwierzęta, dotyczy terenów Gminy Ornontowice, które są własnością komunalną tj. obejmujące drogi publiczne, miejsca użyteczności publicznej, działki gminne zabudowane i niezabudowane)

2) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami FAUNA tel. 501-215-284 (odłowienie i utrzymywanie w Schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ornontowice),

3) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami FAUNA, Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu (opieka nad zwierzętami biorącymi udział w wypadkach i kolizjach drogowych lub innych niecodziennych zdarzeniach, konieczność interwencji dotyczących bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt) tel. 501-215-284,

4) Ranne bezdomne, osierocone zwierzęta gospodarskie, hodowlane (bydło, trzoda, drób, koń) – w tym przypadku należy bezwzględnie skonsultować interwencję z Kierownikiem bądź pracownikiem Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Ornontowice,

Wszelkie interwencje dotyczące rannych, martwych zwierząt należy kierować telefonicznie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie (tel. 32 326-04-30) lub do Urzędu Gminy Ornontowice – Referat Komunalny (32 33 06 238).