Dla przedsiębiorców

SPRAWOZDAWCZOŚĆ przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

W związku z wejściem w życie w dniu 9 sierpnia 2022 r. kluczowych zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, między innymi w zakresie sprawozdawczości, publikujemy obligatoryjne do stosowania począwszy od I kwartału 2023 r. druki:

oraz przykładowe druki do wykorzystania:

Przykładowy wzór sprawozdania wraz z jednym z załączników oraz informacją na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas jego wypełniania, aby uniknąć błędów i niezgodności danych: