Czyste Powietrze

Od 15 września 2020 r. w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mieszkańcy Gminy Ornontowice mogą uzyskać informacje oraz otrzymać pomoc w procesie składania wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny funkcjonuje w biurze 320 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek 7.00 – 15.00

Wtorek 7.00 – 15:00

Środa 7.00 – 17.00

Czwartek 7.00 – 15.00

Piątek 7.00 – 13.00

oraz pod nr telefonu (32) 33 06 224

„Czyste Powietrze”

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Dokumenty programowe obowiązujące od 3 stycznia 2023r. można pobrać:

Pobierz wszystkie dokumenty

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami zawierającymi koszty kwalifikowane oraz informacja o łączeniu dotacji z ulgą podatkową

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem wraz z załącznikami do wniosku o dofinansowanie

Informacje dostępne również na stronie: https://portal.wfosigw.katowice.pl/dotacja